.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο [15.10.2011]: Πρωτόκολλο Ελέγχου - Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης & η νέα υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη


Το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πρωτόκολλο Ελέγχου – Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης & η ισχύς της νέας υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη από 31-10-201» και εισηγητή τον κ. Κιμουλάκη Νικόλαο, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 με ώρα έναρξης 9.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη).

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει ανάλυση της δομής και του περιεχομένου της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και κατά Κ.Ε.Η.Ε., ενώ θα δοθούν και παραδείγματα υποδειγματικής συμπλήρωσης των εντύπων για διάφορες περιπτώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Παρατίθεται αναλυτικά για προετοιμασία [κλικ]:
-Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Πρωτόκολλο Ελέγχου – Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης & η νέα υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη»- Αφίσα Σεμιναρίου

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου