.

ΥΠΕΚΑ: Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο ΧΑΑ

Με επιτυχία, τόσο όσον αφορά στην ποσότητα, όσο αφορά και στην τιμή, ολοκληρώθηκε η έκτη δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σήμερα, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011.

Στη δημοπρασία κατατέθηκαν χρηματικές εγγυήσεις πριν τη δημοπρασία από επτά μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το συνολικό ποσό των οποίων ήταν ικανό να καλύψει περίπου το εξαπλάσιο της δημοπρατούμενης ποσότητας, γεγονός που συνεχίζει να δείχνει το έντονο ενδιαφέρον για την αγορά ρύπων.

Συνολικά εισήχθησαν 18 εντολές από τις οποίες οι 13 παρέμειναν ενεργές διαρκώς. Οι συγκατέχοντες των οποίων οι προσφορές ικανοποιήθηκαν ήταν τέσσερις.

Η αξία των συναλλαγών EUAs που τελικώς δημοπρατήθηκαν έφτασε τα 10.180.000 ευρώ (1.000.000 δικαιώματα εκπομπής προς 10,18 ευρώ).

Συνολικά, από την πρώτη δημοπράτηση και μέχρι σήμερα έχει αντληθεί το ποσό των 93,9 εκ. ευρώ, από το οποίο 89,2 εκ. ευρώ κατανεμήθηκαν στο ΔΕΣΜΗΕ, ενώ 4,7 εκ. ευρώ κατανεμήθηκαν στο Πράσινο Ταμείο.

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν δύο ακόμα δημοπρασίες, περίπου δύο εκ. δικαιωμάτων, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα δημοπράτησης 10 εκ. δικαιωμάτων. Ακόμα, προγραμματίζεται η επίσπευση της δημοπράτησης επιπλέον αδιάθετων δικαιωμάτων από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων, η οποία θα ξεκινήσει μέσα στο 2011 αντί του 2012 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Συνολικά, από σήμερα μέχρι το τέλος του 2011, προβλέπεται η ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που διατηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ με περίπου 50 εκ. ευρώ από τη δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο ΧΑΑ.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου