.

«Φρένο» στην Χρηματοδότηση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού με Καύσιμο τον Άνθρακα

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα δεν θα χρηματοδοτούνται πλέον όπως τα προηγούμενα χρόνια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς βάσει προτύπων που καταρτίζονται από μερικές από τις πιο γνωστές ευρωπαϊκές τράπεζες πρόκειται να αυξηθεί η πίεση για τους δανειστές ώστε να μειωθεί η υποστήριξη των ορυκτών καυσίμων. Η HSBC και Standard Chartered από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οι γαλλικές BNP Paribas και Credit Agricole έχουν βοηθήσει για την ανάπτυξη αυτού του ιδιότυπου κώδικα, με την βοήθεια της F&C Asset Management. Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να παράγουν ένα τέτοιο μέτρο.

Η HSBC έχει ήδη ανακοινώσει από τον Ιανουάριο του 2011 τη δική του πολιτική, ότι απαγορεύει τη χρηματοδότηση των νέων μονάδων λιθάνθρακα με εκπομπές πάνω από ορισμένα επίπεδα. BNP Paribas δημοσίευσε μια παρόμοια πολιτική, τον Σεπτέμβριο ενώ και άλλες τράπεζες αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα.

Οι τέσσερις τράπεζες, όπως και πολλά μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουν μεγάλο παρελθόν στη χρηματοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, οι οποίες παράγουν περισσότερο από το 40 τοις εκατό της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας και εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70 τοις εκατό της ενέργειας που σχετίζεται με εκπομπές άνθρακα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των μονάδων παραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα αναμένεται να εκτοξευθεί στα ύψη τα επόμενα χρόνια, ιδίως σε ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία, με αποτέλεσμα οι τράπεζες που χρηματοδοτούν αυτές τις μονάδες να θέσουν ένα στόχο που θα είναι ορόσημο για μια νέα περιβαλλοντική εκστρατεία.

Από το energia.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου