.

ΥΠΕΚΑ: Διαβούλευση για τον χρηματοδoτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν συνάντησης του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, με θέμα το χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ, προσκαλεί όλους τους φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Στόχος είναι η συλλογή και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας, καθώς και με την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του επενδυτικού κλίματος. Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση secmin@prv.ypeka.gr   και θα δημοσιευτούν στο δικτυακό χώρο του Υπουργείου http://www.ypeka.gr/, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει και νέα συνάντηση για την επεξεργασία των προτάσεων. 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου