.

Μείωση Τιμολογίων για ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεών της με στόχο την στήριξη και ενδυνάμωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, με τις οποίες είναι ιστορικά συνδεδεμένη, είχε προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, την εξέταση της ένταξης στο Εταιρικό τιμολόγιο όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. 
Το όφελος που εκτιμήθηκε από τη ΔΕΗ σε περίπτωση αποδοχής του Εταιρικού τιμολόγιου, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης όγκου κατανάλωσης Εταιρικού τιμολογίου, είναι η μείωση της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεσοσταθμικά σε ποσοστό της τάξης του 10%, σε ετήσια βάση. 
Επιπρόσθετα, εφόσον οι υπόψη φορείς είναι συνεπείς στις πληρωμές τους, εντάσσονται αυτόματα στο Πρόγραμμα «Συνέπεια» της ΔΕΗ για επαγγελματικούς πελάτες, το οποίο ήδη ξεκίνησε από τις αρχές Απριλίου, με ένα επιπλέον όφελος 10% από την πρόσθετη μείωση της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η συνολική προσφορά της ΔΕΗ, η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας, θα αποφέρει ένα όφελος από τη μείωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεσοσταθμικά σε ποσοστό της τάξης του 20% και θα συμβάλλει θετικά στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων, σε μια δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία. 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου