.

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 9/5/2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9η Μαḯου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:


1: 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (7η 2018).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Ηλίας Κάτανας

2: 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (8η 2018).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Ηλίας Κάτανας

3: Tρόπος Δημοπράτησης του Έργου : ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ(Ε.Ο.3), της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού Έργου : 473.664,71 € (με Φ.Π.Α. 24%).
Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

4: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης ¨Μαμάτσει層 Προϋπολογισμού : 72.400,00€ (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
5: Έγκριση Διανομής Οικοπέδων χωρίς Τίμημα στους Δικαιούχους, στη Νέα Θέση Μετεγκατάστασης των Κατοίκων που γίνεται για Λόγους Δημόσιας Ωφέλειας
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

6: Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Xορηγημάτων Kαθαριότητας ΚΑΕ1232, για τις Aνάγκες των Yπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

7: Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Xορηγημάτων Kαθαριότητας ΚΑΕ1232, για τις Aνάγκες των Yπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας.
Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού κ. Βασίλειος Κωτούλας

8:Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου: «Αντικατάσταση Στηθαίων Ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

9: Τροποποίηση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας - Π.Ε. Καστοριάς για τη Σύνταξη Μελέτης και Εκτέλεση του Έργου : Αποκατάσταση Οδού Πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

10: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Αντικείμενο «Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών. Αρχαιολογική Έρευνα στην Αρχαία Ακρόπολη: Αρχιτεκτονικά και Οικοδομικά Κατάλοιπα και Καταγραφή των Ευρημάτων».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

11: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Δεσκάτης, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ ΙΔΕΠ), με Aντικείμενο «Διερεύνηση Bιωσιμότητας Tηλεθέρμανσης από Βιομάζα ή Συναφείς Πηγές Ενέργειας, στον Οικισμό της Δεσκάτης και Ανάπτυξη Μοντέλου Πρότυπης Πιλοτικής Μονάδας σε Δημόσια Κτίρια, με Σκοπό τη Διεκδίκηση Χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία», μαζί με το σχέδιο αυτής.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

12: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης για το Έργο «Συντήρηση Εσωτερικής Οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων - Βελβεντού».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

13: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης για το Έργο «Διαμόρφωση Οδού για την Προστασία Ρέματος και Νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

14: Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

15: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ΄΄ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

16: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Υποστήριξη της Μετάβασης προς μια Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα σε Όλους τους Τομείς», του Έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

17: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Φλώρινας και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ για την Υλοποίηση του Έργου «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων Νομού Φλώρινας (Δ.Ε. Μελίτης)».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

18: 26η Έγκριση Εισήγησης Έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

19: Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2018) της Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

20: Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

21: Αντικατάσταση του Προέδρου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγορίου Γιαννόπουλου λόγω της Παραίτησής του.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Δημήτριος KαρακασίδηςO Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φώτιος Κεχαγιάς

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου