.

Μικρή παράταση στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για την υγρή αποθείωση στις μονάδες ΙΙΙ και ΙV Αγίου Δημητρίου

Στη μετάθεση της διορίας υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό εγκατάστασης συστημάτων υγρής αποθείωσης, για τις μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, προχώρησε την περασμένη Δευτέρα (27/8) η ΔΕΗ.
Έτσι, η προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον διαγωνισμό, προϋπολογισμού 97 εκατ. ευρώ, λήγει πλέον στις 25 Σεπτεμβρίου, αντί για τις 10 Σεπτεμβρίου που προέβλεπε η αρχική προκήρυξη.

Η εγκατάσταση συστημάτων υγρής αποθείωσης γίνεται στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης του ΑΗΣ, στο πλαίσιο συμμόρφωσής στην κοινοτική Οδηγία για τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων από τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.
Ο αρχικός προγραμματισμός της ΔΕΗ ήταν στις δύο μονάδες να εφαρμοσθεί η μονάδα της ξηρής αποθείωσης, η οποία είναι φθηνότερη σε εγκατάσταση αλλά ακριβότερη σε χρήση, ο οποίος ανατράπηκε ωστόσο στην πορεία με την επιλογή της υγρής αποθείωσης.
Έτσι, η ξηρή αποθείωση θα εφαρμοσθεί μόνο στις μονάδες Ι - ΙΙ και βραχυπρόθεσμα στις μονάδες III – IV, έως την ολοκλήρωση του έργου της υγρής αποθείωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με δημόσια τοποθέτηση της εταιρείας στα τέλη Ιουνίου, έχει δρομολογηθεί η διερεύνηση εφαρμογής η διερεύνηση για τον τρόπο εφαρμογής της στα τέσσερα εργοστάσια.
Η υγρή αποθείωσης έχει επιλεγεί και για τη μονάδα V του ΑΗΣ, η σύμβαση κατασκευής της οποίας (από την εταιρεία J&P ΑΒΑΞ) υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2017 έναντι τιμήματος 68 εκατ. ευρώ.
Το έργο βρίσκεται στο στάδιο διαδικασιών για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης.
Η αποθείωση αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) που έχει υποβάλει η ΔΕΗ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αναβάθμιση λιγνιτικών μονάδων της ώστε να πληρούν τα νέα αυστηρότερα όρια εκπομπών συμβατικών ρύπων που προβλέπει περιβαλλοντική ευρωπαϊκή Οδηγία του 2010, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.
Η Δημόσια Επιχείρηση έχει εντάξει στο ΜΕΣΜΕ μεταξύ άλλων όλες τις μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
Για τις μονάδες III – IV, προγραμματίζεται επίσης η αναβάθμιση των λεβήτων για τη μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου.
Η σχετική σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2015, έναντι τιμήματος 13,75 εκ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού στη Μονάδα Ι θα ξεκινήσουν αυτό τον Σεπτέμβριο.

www.worldenergynews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου