.

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.: Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών: “Σχεδιασμός Πράσινου Σημείου (Green Point) Αστικού Τύπου”

Η περιληπτική διακήρυξη εδώ

Η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού, η αίτηση συμμετοχής, τα παρεχόμενα στοιχεία και μελέτες καθώς και υπόδειγμα πινακίδας εδώ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου