.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Διακρατικό Συνέδριο "Πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας"

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει διακρατικό Συνέδριο με θέμα:

"Πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας"
στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2014 στην Κοζάνη (Κτίριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αμφιθέατρο Ζ.Ε.Π.),
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου "DIFASS - Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις"
Το έργο DIFASS διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την ανταλλαγή καινοτόμων μέτρων υποστήριξης των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη και την εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης μη στηριζόμενων σε επιχορηγήσεις, όπως τα κεφάλαια κίνηση, ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, μηχανισμοί υποστήριξης ίδρυσης επιχειρήσεων, εγγυήσεις, τραπεζική μόχλευση κ.α.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν στα πλαίσια του έργου Difass στις χώρες των διακρατικών εταίρων και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όσο και ευρύτερα στην ελληνική επικράτεια.
  • Το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.
  • Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Difass εδώ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου