.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, [Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014]

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα  1ο: Υλοποίηση του έργου ‘The quality of life prerequisite for progress and sustainable development in the cross border area – Η ποιότητα της ζωής προϋπόθεση για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή’ με ακρωνύμιο PROLIFE από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ. IPA Cross Border 2007-2013.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Tομέα κ. Χρήστος Ευαγγέλου

Θέμα  2ο: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013»
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα  3ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Βελτίωση γεωφράγματος Αμυγδαλέων »,
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα  4ο: Τροποποίηση της εγκεκριμένης με την με α/α 100/2014 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΙΙΩ7ΛΨ-ΝΔ9) Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα  5ο: Έγκριση της σύναψης και του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς), του Δήμου Καστοριάς και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για τη  συνδιοργάνωση του  «Run Greece – Ημιμαραθωνίου  Καστοριάς »,  στην Καστοριά.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα  6ο: Tροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κοζάνης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας με θέμα: «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων, Ακρινής-Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου-Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα  7ο: Έγκριση της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού-Λαογραφικού & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα  8ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοϊου», προϋπολογισμού 65.000,00€.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
  Γεώργιος Παπαδόπουλος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου