.

Ευρωπαϊκό ανάχωμα για την αντιμετώπιση πιθανής ενεργειακής κρίσης προτείνει το ΥΠΕΚΑ για το φυσικό αέριο

Το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής κρίσης που θα ανεβάσει τις τιμές του φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση θα επηρεάσει εντόνως αρνητικά την ελληνική οικονομία όχι μόνο έχει θορυβήσει την κυβέρνηση, αλλά οδήγησε τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτη να καταθέσει μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η ελληνική πρωτοβουλία αναλύεται σε 4 βήματα και έχει ως κεντρικό στόχο τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα ενεργοποιείται σε περιόδους κρίσης και θα διασφαλίζει την ενεργειακή κάλυψη ολόκληρης της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Μανιάτη, θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Ειδικότερα:
1. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα επιτρέψει τον ενιαίο συντονισμό της αγοράς LNG από πλευράς Ευρώπης. Απώτερος στόχος του θα είναι ο καταμερισμός και η δρομολόγηση των φορτίων LNG στις χώρες της Ε.Ε. που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα του μηχανισμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προτείνεται να εποπτεύεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους εκπροσώπους των υπουργείων, τους εκπροσώπους των ρυθμιστικών αρχών, τους διαχειριστές υποδομών, τους εμπόρους, τους προμηθευτές με διαχειριστικό ρόλο και εξουσίες ως προς τη διαχείριση της κρίσης.
2. Δημιουργία μιας λίστας με τις ανάγκες σε LNG κάθε κράτος-μέλος, αλλά και μίας λίστας με τους προμηθευτές LNG που είναι έτοιμοι να πωλήσουν άμεσα υγροποιημένο φυσικό αέριο.
3. Με στόχο οι προμηθευτές LNG να διαθέσουν τις ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου στις χώρες της Ε.Ε. που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, προτείνεται να διαμορφωθούν κίνητρα και εγγυήσεις –περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης– από την ίδια την Ε.Ε..
4. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης και συναλλαγής, όπου θα καταγράφονται τα φορτία LNG από πλευράς ευρωπαϊκών χωρών και προμηθευτών, οι τιμές τους και οι αντίστοιχες συναλλαγές και δρομολογήσεις φορτίων LNG προς άλλα κράτημέλη που τα έχουν ανάγκη. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα μπορούν να γίνουν ακριβείς προβλέψεις για τις ανάγκες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία προς κράτη-μέλη των οποίων οι εταιρείες έχουν υποστεί αποδεδειγμένα οικονομικές απώλειες από την πώληση φορτίων LNG σε εταιρείες άλλων κρατών-μελών.
Ο κ. Μανιάτης έδωσε τον πλέον επίσημο χαρακτήρα στην ελληνική πρόταση, καθώς απέστειλε επιστολή στον επίτροπο, αρμόδιο για θέματα ενέργειας, κ. Γκ. Ετιγκερ, στην οποία αναφέρει τη δημιουργία μηχανισμού αλληλεγγύης υγροποιημένου φυσικού αερίου προς αντιμετώπιση πιθανής ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη.
«Με την πρότασή μας ζητάμε η Ε.Ε. να περάσει από τη φάση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των ενεργειακών κρίσεων σε έναν κοινό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων, ως μια ενιαία πολιτική οντότητα, όπως οφείλει να είναι η Ευρώπη στην πράξη, με τη διαμόρφωση ενός διαφανούς, αποτελεσματικού μηχανισμού τροφοδοσίας με φυσικό αέριο», όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ελληνα υπουργού.
Μάλιστα, η επιστολή εστάλη και στον προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., αναπληρωτή υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας κ. Κλαούντιο ντε Βινσέντι, ώστε να μην «παραπέσει» και να συζητηθεί στους κόλπους της Ε.Ε.

Πηγη: kathimerini.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου