.

Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης [Δευτέρα 4.8.14, 20:00 & 21:00]

Eιδική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 ώρα 20:00, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με το παρακάτω θέμα συζήτησης:

1. Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ταμειακού Απολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κοζάνης. Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

Τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 ώρα 21:00, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με το παρακάτω θέμα συζήτησης:


1. Χορήγηση ή μη συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης σχιστόλιθου σε Δημοτική έκταση της θέσης «Ράχης» Τ.Κ. Δρεπάνου Δ.Ε. Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης, εμβαδού 5.557,00 τ.μ., στην εταιρία Λατομεία Ε.Π.Ε.
Εισηγητής: κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

2. Χορήγηση ή μη συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης σχιστόλιθου σε Δημοτική έκταση της θέσης «Ράχης» Τ.Κ. Δρεπάνου Δ.Ε. Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης, εμβαδού 6.892,00 τ.μ., στην εταιρία Λατομεία Ε.Π.Ε.
Εισηγητής: κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

3. Έγκριση τροποποίησης της 41/2014 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Δήμου Κοζάνης – Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κοζάνης - Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης/ ΕΛΚΕ με τίτλο «Εκτίμηση της προέλευσης εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής – Αγίου Δημητρίου- Ρυακίου- Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης»
 Εισηγητής: κ. Θεοδωρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης

4. Έγκριση ή μη τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών σε χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ.
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

5. Έγκριση του αριθμ. 1/8-7-2014 πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

6. Καθορισμός χρονικών διαστημάτων υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

 7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης
 Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

 8. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους Δημότες του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
 9. Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Τσιμηνάκη 2.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

 10. Έγκριση εκμίσθωσης χωραφιών Τοπικών Κοινοτήτων Ανθοτόπου, Πτελέας, Πετρανών, Σκήτης και Αγίου Χαραλάμπους.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

 11. Παραχώρηση οικοπέδου στο κληροδότημα Πατένα.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

 12. Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

 13. Τροποποίηση της 246/2014 ΑΔΣ με θέμα «έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης»
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

 14. Εξέταση αιτήσεων για μείωση ενοικίων Δημοτικών Καταστημάτων
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

 15. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

16. 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

17. 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμορφώσεις – οικοδομικές εργασίες Δημοτικών κτιρίων - υποδομών».
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

 18. 2η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης».
 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

19. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τμημάτων υφιστάμενου αστικού οδικού δικτύου – Βελτίωση της εισόδου και εξόδου της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Θεσσαλονίκης στην πόλη της Κοζάνης »
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Κοιλάδας »
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

22. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Ο.Τ. 13,14,16,18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης »
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή –Αναβάθμιση υπαίθριου αμφιθεάτρου »
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

 24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της περιοχής ¨Ηπειρώτικα¨ Κοζάνης »
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

 25. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Νέου οικισμού Κλείτου Β’ φάση »
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

 26. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. Μαυροδενδρίου»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

 27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Α.Π.Ε. στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης»
 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

 28. Λήψη οριστικής απόφασης για την μετατόπιση των περιπτέρων της Πλατείας Νίκης
 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

 29. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Δημήτρης Μαυροματίδης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου