.

Με εισαγωγές θα «κρατιέται» το σύστημα ηλεκτρισμού το 2018

Εικόνα επάρκειας ισχύος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα, μετατρέποντας σε μακρινή ανάμνηση τα προβλήματα που παρουσιάζονταν το διάστημα 2004-2008, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν για την αποτροπή γενικού μπλακ άουτ, η ΔΕΗ εξέδιδε καθημερινό δελτίο διακοπών ρεύματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ και το ΑΠΘ για λογαριασμό του, διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήματος ΑΔΜΗΕ, τα προβλήματα επάρκειας ισχύος όχι μόνο δεν είναι μακρινά αλλά πλέον υπάρχουν και νέοι κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν στην ευστάθεια και την αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η μελέτη που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την αναμόρφωση του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος (ΜΔΕΙ, δηλαδή τα παλιά ΑΔΙ) τεκμηριώνει ότι από το 2018, δηλαδή σε 3 χρόνια από σήμερα, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα θα ξεκινήσει να έχει εκ νέου σοβαρά προβλήματα επάρκειας ισχύος και θα χρειάζεται για κάποιες ώρες αιχμής να καλύπτει το έλλειμμα με εισαγωγές ρεύματος από το εξωτερικό.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η μελέτη για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ «υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες σε σχέση με τη μελλοντική αξιοπιστία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος».
Οι ανησυχίες αυτές αφορούν:
~ Πρώτον στην ικανότητα του συστήματος να καλύψει τη ζήτηση αιχμής (επάρκεια ισχύος)
~ Δεύτερον τη ικανότητα των υφιστάμενου δυναμικού να ανταποκριθεί στη διαρκώς μεταβαλλόμενη και αβέβαιη καμπύλη φορτίου
~ Τρίτον τη δυνατότητα ανταπόκρισης του συστήματος σε συνθήκες υπερπροσφοράς ισχύος, όταν δηλαδή η παραγωγή ξεπερνά τη ζήτηση (υπερπαραγωγή) και θα πρέπει να περικοπεί παραγωγή ΑΠΕ
Από τι θα εξαρτηθεί όμως το μέγεθος του προβλήματος;
Σύμφωνα με τη μελέτη η αξιοπιστία και η ευελιξία του συστήματος ηλεκτρισμού θα εξαρτηθούν από μια σειρά από αβεβαιότητες και συγκεκριμένα από:
- Την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού (ουσιαστικά από την οικονομική ανάπτυξη)
- Τις αποσύρσεις λιγνιτικών μονάδων ή τον περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω περιβαλλοντικών υποχρεώσεων
- Το ρυθμό ανάπτυξης νέων ΑΠΕ με μεταβλητή παραγωγή
- Τη διαθεσιμότητα καθαρών εισαγωγών ενέργειας
Η μελέτη του ΑΔΜΗΕ εξέτασε μια σειρά από σενάρια που περιλαμβάνουν όλες τις εκδοχές (υψηλή και χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, ευρείας ή περιορισμένης κλίμακας αποσύρσεις μονάδων, μεγαλύτερη και μικρότερη διείσδυση ΑΠΕ, μεγάλη και μικρή διαθεσιμότητα εισαγωγών) ακόμη και το σενάριο να υπάρχει μη διαθεσιμότητα μονάδων φυσικού αερίου για οικονομικούς λόγους. Συνολικά η μελέτη περιλαμβάνει 18 διαφορετικά σενάρια.
Συμπεράσματα
Σε όλα τα σενάρια λοιπόν εμφανίζονται προβλήματα επάρκειας ήδη από το 2018 τα οποία αυξάνοντα σημαντικά μέχρι το 2020 ξεπερνώντας τα κατώτατα όρια ασφάλειας. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, που θα απειλεί την ασφάλεια προμήθειας της χώρας εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί μέχρι το 2024.
Ενδεικτικά η μελέτη εκτιμά ότι το 2018 θα υπάρχουν προβλήματα επάρκειας για 4,8 ώρες ετησίως, όταν και θα καταστεί αναγκαία η λήψη μέτρων όπως περιορισμός της ζήτησης, εισαγωγές κ.λπ.
Δηλαδή, τα αποτελέσματα της μελέτης του ΑΔΜΗΕ υποδηλώνουν ότι στο εγγύς μέλλον και στις ώρες αιχμής θα χρειαστούν νέοι παραγωγικοί πόροι και ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν ανάγκες για μεγαλύτερη ευελιξία και βοηθητικές υπηρεσίες.
ΡΑΕ
Η μελέτη του ΑΔΜΗΕ παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε η ΡΑΕ παρουσιάζοντας σε διαβούλευση την τελική της πρόταση για το νέο μηχανισμό διασφάλισης επαρκούς ισχύος ΜΔΕΙ. Η τεκμηριωμένη αυτή πρόταση αυτή έχει λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης το Σεπτέμβριο αλλά και τις σχετικές ανακοινώσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ της ΡΑΕ και της ΕΕ ΓΔ Ανταγωνισμού στο διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.
Το νέο σχήμα/μόνιμος μηχανισμός που προτείνει η ΡΑΕ παρέχει αποζημίωση για την ευελιξία που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οι παραγωγοί. Ο μόνιμος μηχανισμός που προτείνει η ΡΑΕ, ο οποίος θα βασίζεται στη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά των υπηρεσιών ευελιξίας που είναι αναγκαίες για το Σύστημα. Η πρόταση της ΡΑΕ καταλήγει στη θέσπιση αποζημιώσεων σε μονάδες παραγωγής που έχουν τη δυνατότητα γρήγορης ένταξης και απένταξης από το σύστημα και ως τέτοιες ορίζονται οι μονάδες συνδυασμένου φυσικού αερίου συνδυασμένου και ανοιχτού κύκλου , οι μονάδες συμπαραγωγής και τα υδροηλεκτρικά, δηλαδή συνολικά 4.993 MW.
Επίσης, η ολοκληρωμένη πρόταση του Ρυθμιστή προβλέπει 10μηνο μεταβατικό μηχανισμό για τον οποίο το τίμημα πληρωμής ισχύος θα καθοριστεί με απόφαση της ΡΑΕ και τη σύμφωνη γνώμη της ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ.

Πηγη: Energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου