.

Προτάσεις για την ορθολογική αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Δυτικής Μακεδονίας [του Χρ. Παπαγεωργίου]

Μετά από τρεις δεκαετίας αποβιομηχάνισης, δραστικής συρρίκνωσης της συμμετοχής του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), που συνοδεύτηκαν με υπέρογκο δανεισμό, διόγκωση του τριτογενούς τομέα και έξαρση του καταναλωτισμού, η χώρα μας οδηγήθηκε ουσιαστικά σε χρεοκοπία στο α’ 6μηνο του 2010. Στην τιτάνια προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας είναι ευνόητο ότι το χαμηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση.
Στην κατεύθυνση αυτή οι λιγνίτες της Δ. Μακεδονίας είναι σε θέση και πρέπει να συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό. Με αφορμή την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση θεωρώ επιβεβλημένο να καταθέσω μερικές σκέψεις και προτάσεις για την ορθολογική εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Δ. Μακεδονίας, τα οποία έχουν τεράστια σημασία για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της αυτονομίας καθώς και για τη θετική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Επειδή το θέμα είναι πολύπλοκο και πολυπαραμετρικό, ενώ συγχρόνως διαπλέκονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα, ξένα και εγχώρια, κατ’ ανάγκην το κείμενο τούτο είναι εκτενές για την ουσιαστική και σε βάθος κατανόησή του από τον αναγνώστη.       

Ολόκληρο το κείμενο δίνεται παρακάτω:    

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου