.

Να «περάσει» στα τιμολόγια το μειωμένο κόστος της ΔΕΗ, ζητά η βιομηχανία

Διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ για τα τιμολόγια ηλεκτρικού, με βάση τα νέα δεδομένα που προκαλεί η πτώση στις τιμές αερίου και φυσικού αερίου, αλλά και ρυθμιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί (μείωση κόστους ΑΔΙ κλπ), ζητά η ενεργοβόρα βιομηχανία της χώρας.

Με επιστολή της στους αρμόδιους κυβερνητικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες, η οποία στην ουσία απευθύνεται στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας- ΕΒΙΚΕΝ, επισημαίνει τα προβλήματα που προκαλεί η άρνηση της ΔEΗ να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με τους μεγάλους καταναλωτές για τον καθορισμό των τιμών στη βάση τω νέων κοστολογικών δεδομένων που έχει προκαλέσει η μείωση του παραγωγικού κόστους της ΔEΗ.
Οι ενστάσεις των βιομηχανικών καταναλωτών, εστιάζεται στο ότι η ΔEΗ μετά την παράταση ισχύος των εκπτώσεων που αποφάσισε η γενική συνέλευση της επιχείρησης, δεν δέχεται να διαπραγματευθεί με τους πελάτες της στην υψηλή και μέση τάση εξατομικευμένα τιμολόγια που να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας. Ας σημειωθεί ότι τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με κάθε πελάτη ξεχωριστά, επιβάλλει στους προμηθευτές η ειδική νομοθεσία, και ο νόμος περί ανταγωνισμού, ο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και σειρά αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Όπως επισημαίνουν στο Euro2day.gr παράγοντες της αγοράς, αυτή τη στιγμή το κόστος της ΔEΗ έχειελαφρυνθεί τουλάχιστον κατά 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τη μείωση της επιβάρυνσης για Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος -ΑΔΙ, από την κατάργηση μηχανισμών όπως για την ανάκτηση μεταβλητού κόστους κλπ. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών στα πετρελαιοειδή, έχει άμεσες επιπτώσεις στο κόστος του φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου από το Μάρτιο θα είναι μειωμένη έως και 25% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2014, διαμορφώνουν ένα νέο κοστολογικό περιβάλλον από το οποίο είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ωφεληθεί και η ενεργοβόρα βιομηχανία της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΒΙΚΕΝ προτείνει η ΔΕΗ να ζητήσει την συνδρομή ανεξάρτητου φορέα για την εκπόνηση μελέτης με τελικό έλεγχο από τη ΡΑΕ, προκειμένου με αντικειμενικό τρόπο να υπολογιστεί η θετική επίπτωση στο κόστος της αφενός των ρυθμιστικών μέτρων που έλαβε η ΡΑΕ (μείωση των ΑΔΙ, κατάργηση του ΜΑΜΚ και του κανόνα του 30%), αφ' ετέρου των συνεχιζόμενων σοβαρών μειώσεων τιμών των εισαγομένων καυσίμων φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών. Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης, να προσέλθει η ΔΕΗ σε διαπραγματεύσεις με κάθε ένα από τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες στην υψηλή και μέση τάση, κατά τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όφη το ιδιαίτερο ατομικό προφίλ κατανάλωσης κάθε πελάτη.
Τέλος η ΕΒΙΚΕΝ επανέρχεται στο πρόβλημα της υπερφορολόγησης της ενέργειας, προτείνοντας στη νέα κυβέρνηση να εξασφαλίσει, πέρα από τη θεσμοθέτηση των μηχανισμών διακοψιμότητας και αντιστάθμισης, μειωμένους συντελεστές Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μειωμένες επιβαρύνσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - ΥΚΩ και ΑΠΕ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τα ισχύοντα στα άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.

(του Μιχάλη Καϊταντζίδη, euro2day.gr, 16/1/2015)/energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου