.

«Διαβαίνουν τον Ρουβίκωνα» ΔΕΗ και Αλουμίνιον της Ελλάδος

Σε αναζήτηση νέου παρόχου ρεύματος εντός προθεσμίας δέκα ημερών (από τις 22 Δεκεμβρίου) υποχρεούται η Αλουμίνιον της Ελλάδος μετά την εντολή που έδωσε η ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ για απενεργοποίηση των μετρητών φορτίου της εταιρείας. Αν και έχουν υπάρξει και στο παρελθόν ανάλογα επεισόδια στις σχέσεις των δύο πλευρών, η ύπαρξη, αυτή τη φορά, απόφασης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ καθιστά τώρα σοβαρότερες τις εξελίξεις.

Ειδικότερα, η διαδικασία ήταν αναπόφευκτη από την στιγμή που η εταιρεία δεν αποδέχθηκε έως τα τέλη Δεκεμβρίου την πρόταση της ΔΕΗ σχετικά με το τιμολόγιο, όπως είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Επιχείρησης στις 22 Δεκεμβρίου. Ο νόμος ορίζει ότι, εάν σε διάστημα δέκα ημερών η Αλουμίνιον δεν προβεί σε αναζήτηση εναλλακτικού παρόχου ή δεν αποδεχθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ υποχρεούται να διακόψει την παροχή.
Αντίθετα, η ΛΑΡΚΟ τελικώς αποδέχθηκε το τιμολόγιο που πρότεινε η ΔΕΗ και το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Επιχείρησης της 22ας Δεκεμβρίου. ΔΕΗ και Αλουμίνιον της Ελλάδος έχουν και παλαιότερα ανάλογες διενέξεις. Ωστόσο, κύκλοι της Επιχείρησης τονίζουν ότι στην σημερινή περίπτωση, το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης καθιστά την υλοποίησή της αναπόφευκτη. Κι αυτό γιατί προτάσσεται η διασφάλιση των συμφερόντων του βασικού μετόχου της ΔΕΗ (δηλ. του Δημοσίου), έναντι του του οποίου καθίσταται υπόλογη η διοίκηση της Επιχείρησης.
Πληροφορίες θέλουν από την άλλη πλευρά, την Αλουμίνιον να έχει ζητήσει, με επιστολή της προς τη ΔΕΗ, να συνυπολογιστούν τα ρυθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν το 2014 για την αγορά χονδρικής. Η εταιρεία αμφισβητεί, συνεπώς, το τιμολόγιο που προτείνει η ΔΕΗ, το οποίο και συνεπάγεται υψηλότερη τιμή σε σχέση με την τρέχουσα,των 40,7 ευρώ/MW, που επιβλήθηκε μετά από διαιτησία.
Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Ιανουαρίου η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι «σε εφαρμογή της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2014 και με στόχο τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος:
- Επετεύχθη συμφωνία με τη ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2014 σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ της 28.2.2014 καθώς και για τον τρόπο διευθέτησης παρελθουσών διαφορών μεταξύ των δύο εταιρειών.
- Οσον αφορά την εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ» που πλέον αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση υψηλής τάσης που δεν προσήλθε για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και δεν αποδέχεται τους όρους τιμολόγησης, της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ της 28.2.2014, η ΔΕΗ Α.Ε. έδωσε εντολή στον ΑΔΜΗΕ, με εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία, να προβεί στην απενεργοποίηση των μετρητών φορτίου της «Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ».
Τέλος, πηγές της Αλουμίνιον τονίζουν ότι η εταιρεία διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για τις εκπτώσεις που ενέκρινε η Γ.Σ. της ΔΕΗ για τα βιομηχανικά τιμολόγια, καθώς θεωρούν ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο η Ε.Ε. να τις εκλάβει ως «κρατικές ενισχύσεις», με συνέπεια την επιστροφή των αντίστοιχων ποσών στο Δημόσιο. Ήδη, άλλωστε, εκκρεμεί σχετική καταγγελία στην Ε.Ε., ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει αν η νέα παράταση των εκπτώσεων έχει λάβει την κοινοτική έγκριση.

Πηγη: energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου