.

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Τ.Σ.Ε.)

Στις 13 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία του Ε.Τ.Σ.Ε., η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου των 315 δις. ευρώ που είχε αναγγείλει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιούνκερ. Το Ε.Τ.Σ.Ε. θα παρέχει πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία κατά την επόμενη τριετία. Θα χρηματοδοτήσει έργα υψηλού κινδύνου, ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, καθώς και επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου