.

Πιλοτική εφαρμογή για το νέο μοντέλο στις ΑΠΕ

Mε διαγωνισμό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος άνω των 500 kW εντός του πρώτου εξαμήνου 2016 θα γίνει η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του νέου μοντέλου υποστήριξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς καταργείται το υφιστάμενο σύστημα με την εγγυημένη τιμή για τις ΑΠΕ

Πλεόν οι παραγωγοί ΑΠΕ θα πληρώνονται με μία προσαύξηση (premium) επί της Οριακής Τιμής στη χονδρική αγορά, ενώ για τα μεγάλα έργα θα γίνονται διαγωνισμοί με προσφορές για την τιμή.
Το νέο μοντέλο αγοράς για τις ΑΠΕ και τις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από μελέτες και συνεχείς διαβουλεύσεις με τους θεσμούς και ιδιαίτερα την Κομισιόν, έθεσε χθες σε διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 14 Μαρτίου, ενώ όταν ψηφιστεί ο νέος νόμος θα έχει ισχύ από 1/1/2016. Στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής του, το 2016 θα διενεργηθεί τουλάχιστον μία πιλοτική αναγωνιστική διαδιακασία υποβολής προσφορών για τουλάχιστον το 5% της εκτιμώμενης νέας εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ για την περίοδο 2014-16. Στο πλαίσιο αυτό η νέα ισχύς θα κυμαίνεται μεταξύ 400-500 MW και άρα η υποχρέωση που θα προκύψει από το νέο σχήμα ανέρχεται σε 25 MW. Θα αφορά αποκλειστικά φωτοβολταϊκού σταθμούς και οι διαγωνισμοί πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο. Από 1ης Ιανουαρίου 2017 το μοντέλο των διαγωνισμών θα εφαρμοστεί για όλες τις τεχνολογίες των ΑΠΕ, ενώ για τα φωτοβολταϊκά από φέτος, εφόσον η ισχύς υπερβαίνει τα 500 kW. Συνολικά για την επίτευξη του στόχου των ΑΠΕ ως το 2020 εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να προστεθούν περί τα 2.200-2.700 MW, κυρίως νέα αιολικά και φωτοβολταικά.
Λιγότερο από το 10% της νέας ισχύος θα αφορά σε έργα από τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ΑΠΕ αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό.
Σταθμοί ΣΗΘΥΑ θα εντάσσονται στην νέο σχήμα εφόσον η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενιαίας διαδικασίας υπερβαίνει το 10% σε σχέση με τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Για την αμοιβή των νέων ΑΠΕ υιοθετείται το μοντέλο της κυμαινόμενης προσαύξησης σε επίπεδο τεχνολογίας ΑΠΕ (sliding premium). Στο νέο καθεστώς με τις προσαυξήσεις θα τεθούν υποχρεωτικά όλες οι νέες μονάδες ΑΠΕ- ΣΗΘΥΑ (μόνη ουσιαστική εξαίρεση είναι τα οικιακά φωτοβολταϊκά και εν μέρει τα αιολικά κάτω των 3 ΜW).

imerisia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου