.

Νέο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο επίτευξης των Ευρωπαϊκών και εθνικών ενεργειακών στόχων, επιδιώκει με το νέο σχήμα υποστήριξης της ηλεκτροπαραγωγής από μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, την ριζική αναμόρφωση του συστήματος στήριξης των μονάδων αυτών με το βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή από τη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ.


Το κείμενο που αναρτάται σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου περιγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του νέου προτεινόμενου σχήματος υποστήριξης των μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

Η αξιοποίηση του σημαντικού εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν από σήμερα με σχόλια και παρατηρήσεις στο νέο σχήμα υποστήριξης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ώστε να συμβάλλουν στην αριστοποίησή του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_res_scheme@prv.ypeka.gr έως τις 14/3/2016 και ώρα 14:00.

Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στη βάση του παρουσιαζόμενου κειμένου.

Προς διευκόλυνσή σας, το νέο σχήμα σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης βρίσκεται αναρτημένο εδώ

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου