.

Ερωτηματολόγιο έρευνας για την καταγραφή της ενεργειακής φτώχειας στη Δυτική Μακεδονία

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με αντικείμενο την καταγραφή του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας σε περιοχές με ακραίες κλιματικές συνθήκες. Η έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων για την ενεργειακή συμπεριφορά νοικοκυριών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η συλλογή στοιχείων βασίζεται στη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου [κλικ]...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου