.

Μ. Βερροιόπουλος: 1 δισ. ευρώ το κόστος στήριξης των φωτοβολταϊκών και αιολικών το 2015 – Στροφή στη γεωθερμία

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας και ανάπτυξη κοινοπρακτικού σχήματος μεταξύ της ΔΕΗ και ξένης εταιρίας με εξειδίκευση στην ανάπτυξη γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας, προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας Μιχάλης μιλώντας σε ημερίδα του Τμήματος Γεωλογίας και της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, για τη γεωθερμία.

Ο κ. Βερροιόπουλος υπογράμμισε κατ΄ αρχήν ότι πρόθεση του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι η στήριξη της γεωθερμίας έναντι των άλλων μορφών ΑΠΕ όπως τα φωτοβολταικά και τα αιολικά πάρκα σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ενισχυθεί η παραγωγή και διανομή θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ άρα και της γεωθερμίας μέσα από το νέο επενδυτικό νόμο. Σε αντίθεση με το παρελθόν που οι ενισχύσεις πήγαιναν σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα τώρα οι πόροι κατευθύνονται κυρίως σε ΑΠΕ όπως η γεωθερμία, που έχουν ως αποτέλεσμα την πιο υψηλή μόχλευση με τοπικής κλίμακας παραγωγικές δραστηριότητες.»

Μάλιστα ο γενικός γραμματέας Ενέργειας σημείωσε ότι το 2015 η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας επιδοτήθηκε μέσω του ειδικού τέλους για τις ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ) με το ποσό του 1 δις ευρώ και παρόλα αυτά η κατανάλωση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) για τις ανάγκες ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ψύξης παραμένει κυρίαρχη στο ενεργειακό μίγμα της χώρας την ίδια ώρα που το εγχώριο γεωθερμικό δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο κ. Βερροιόπουλος προανήγγειλε τροποποίηση του ν. 3175/2003 σε σημεία όπως:


  • Η κατηγοριοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού όπου θα ληφθεί υπόψη η κλίμακα στην οποία αυτό αναφέρεται (εθνική ή τοπική.)
  • Η απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών εκμετάλλευσης στα γεωθερμικά πεδία χαμηλών θερμοκρασιών στη βάση συγκεκριμένων κανόνων και ορίων.
  • Η θέσπιση ευέλικτων διαδικασιών που απελευθερώνουν τον γεωθερμικό δυναμικό στο τοπικό παραγωγικό δυναμικό.
  • Η αποκεντρωμένη διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων με τη στήριξη του ΙΓΜΕ και των Πανεπιστημίων της χώρας.
  • Επίσης οι επενδύσεις στην έρευνα και εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων θα στηριχθούν μέσα από το νέο ΕΣΠΑ με τη διαμόρφωση ειδικού προγράμματος που θα προωθεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία.


Σε ότι αφορά τη γεωθερμία υψηλών θερμοκρασιών, ο κ. Βερροιόπουλος σημείωσε ότι δεν απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αλλά χρειάζεται να κτιστεί κλίμα εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες και να αναδειχθεί η αναπτυξιακή προοπτική από την εκμετάλλευση αυτής της μορφής ΑΠΕ. «Πιστεύουμε, κατέληξε ο κ. Βερροιόπουλος, ότι ένα πρώτο πετυχημένο παράδειγμα μέσω μιας πιθανής συνεργασίας της ΔΕΗ με έμπειρες εταιίες από χώρες στις οποίες η γεωθερμία είναι ανεπτυγμένη θα δράσει ως καταλύτης για επενδύσεις σε όλα τα γεωθερμικά μας πεδία.»

http://www.energyworld.gr/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου