.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας "Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης" για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συντάχθηκε από την αρμοδια επιτροπή [αναμένεται να εκδοθει σχετικο ΦΕΚ]:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου