.

ΚΑΠΕ: Πρώτη ελληνική σύμπραξη ΜΜΕ για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης

Με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ξεκίνησε η πρώτη Ελληνική Σύμπραξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΜΜΕΑ). Το νέο συνεργατικό σχήμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), -HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ, και συμμετέχουν σε αυτό οι εταιρείες: HELESCO (www.helesco.gr), STILVI (www.stilvi.gr), Energineering solutions (www.energineering.gr) και FACE3TS Α.Ε. (www.facets.gr).
Στόχος της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη νέων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θα συνοδεύονται από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, με κύριο αποδέκτη τις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα.
Με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ξεκίνησε η πρώτη Ελληνική Σύμπραξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΜΜΕΑ). Το νέο συνεργατικό σχήμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), -HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ, και συμμετέχουν σε αυτό οι εταιρείες: HELESCO (www.helesco.gr), STILVI (www.stilvi.gr), ENERGINEERING SOLUTIONS (www.energineering.gr) και FACE3TS Α.Ε. (www.facets.gr). Στόχος της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη νέων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θα συνοδεύονται από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, με κύριο αποδέκτη τις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα.
Στα επόμενα στάδια του έργου προβλέπεται:
• Η ανάπτυξη τεχνικών εργαλείων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της ενεργειακής απόδοσης τυποποιημένων επεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα, με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Τα τεχνικά εργαλεία θα είναι διαθέσιμα τον Ιούλιο 2016.
• Η σύνταξη Πρότυπης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης. Η σύμβαση θα είναι άμεσα διαθέσιμη για τις νεοσυσταθείσες ΣΜΜΕΑ το Σεπτέμβριο 2016. Για το ευρύ κοινό, θα είναι διαθέσιμη το Σεπτέμβριο 2017.
Η νέα ΣΜΜΕΑ θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πρώτη τα τεχνικά εργαλεία, καθώς και την πρότυπη ΣΕΑ . Σύμφωνα με επιστημονικούς συνεργάτες του ΚΑΠΕ, ο λόγος που επιλέχθηκαν απλές και τυποποιημένες λύσεις είναι διότι έχει διαπιστωθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι ένας σημαντικός λόγος που οι ΣΕΑ δεν έχουν προχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα είναι επειδή πολύ συχνά οι επεμβάσεις εξοικονόμησης είναι πολύπλοκες, δεν υπάρχει σχετική τυποποίηση και δεν υπάρχει διαφάνεια στην παρουσίαση του τρόπου σχεδιασμού, υλοποίησης, αλλά και αποτίμησης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της προτεινόμενης επέμβασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι δυνητικοί πελάτες, αλλά και οι πιθανοί χρηματοδότες, να παρουσιάζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και διστακτικοί.
Η νεοσυσταθείσα ΣΜΜΕΑ προβλέπεται να υλοποιήσει τουλάχιστον δυο πιλοτικά έργα το 2017, τα οποία στη συνέχεια θα αποτιμηθούν από τους εταίρους του έργου Energy Performance Contracting Plus.

Πηγη: ΚΑΠΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου