.

ΥΠΕΝ: Εικαστικές Παρεμβάσεις σε Τυφλές Όψεις Δημοσίων Κτιρίων στις Έδρες των Περιφερειών

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές τέχνης στο αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο των αστικών αναπλάσεων, είναι οι εικαστικές παρεμβάσεις σε τυφλές όψεις κτιρίων, οι οποίες, συμβάλλουν ενεργά στην αναζωογόνηση του Δημόσιου Χώρου.
Μετά από την εμπειρία υλοποίησης των τριών τοιχογραφιών στην Αθήνα, που πραγματοποίησε το ΥΠΕΚΑ το 2012 και έτυχαν πλατιάς και άμεσης υποδοχής τόσο από τους πολίτες όσο και από τα media, η Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ επεκτείνει τη συγκεκριμένη δράση στην υλοποίηση εικαστικών παρεμβάσεων από εικαστικούς καλλιτέχνες και φοιτητές εικαστικών σχολών σε όψεις περίοπτων κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις έδρες των 13 Περιφερειών της χώρας, με στόχο την αναβάθμιση-ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Περιφέρειες της Χώρας και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Οδηγίες για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου προτεινόμενου κτιρίου
 Τα στοιχεία της πρότασης για κάθε κτίριο θα αποσταλούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις  10/6/2016 προκειμένου να αξιολογηθούν από την Δ/νση ΜΕΑΑ/ΥΠΕΝ. 

Ο φάκελος για κάθε προτεινόμενο κτίριο θα περιλαμβάνει τα εξής :

1) Έντυπο Α «Ταυτότητα προτεινόμενου κτιρίου»  ( το κατεβάζετε και το αποθηκευετε στον υπολογιστή σας προς συμπλήρωση)
2) Φωτογραφίες του κτιρίου και της προτεινόμενης τυφλής όψης (θα επισυναφθούν όχι περισσότερες από 4 φωτογραφίες για κάθε κτίριο (σε μορφή αρχείου .jpg))
3) Απόσπασμα εικόνας της περιοχής με σημειωμένο το περίγραμμα του κτιρίου (από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε. https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Orthophotographs_Page.aspx σύμφωνα με το παράδειγμα)
4) Την αποδοχή του ιδιοκτήτη του προτεινόμενου προς παρέμβαση κτιρίου με συμπληρωμένο το έντυπο Β
5) Σκαρίφημα της προς παρέμβαση όψης του κτιρίου σε κλίμακα 1:100 (σε μορφή αρχείων .jpg  ή  .pdf)

Το περιεχόμενο του φακέλου θα αποσταλεί στην παραπάνω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία επίσης μπορούν να ζητούνται και τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Έντυπες προτάσεις δεν θα υποβληθούν ούτε πρόκειται να εξεταστούν σε περίπτωση υποβολής τους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου