.

ΔΕΗ: Συμβάσεις με Πελάτες Υψηλής Τάσης

Με αφορμή δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι μεταξύ των προαπαιτουμένων για την αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου εκ μέρους των δανειστών είναι και η σύναψη συμβάσεων της ΔΕΗ με τους μεγάλους πελάτες υψηλής τάσης, η Επιχείρηση με ανακοίνωσή της σπεύδει να αποσείσει πιθανές ευθύνες από το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι από τις 61 εταιρείες υψηλής τάσης δεν έχουν υπογράψει μόνον οι 4 οι οποίες δεν έχουν απαντήσει στις προτάσεις της ΔΕΗ ενώ αναφέρει με νόημα ότι πρόκειται για εταιρείες που "έχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές".


Ενδιαφέρον έχει τέλος η διαφορετική ερμηνεία που δίνει η ΔΕΗ σχετικά με τον υπολογισμό των μεριδίων των εταιρειών προμήθειας. Όπως αναφέρει "θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι οι πελάτες υψηλής τάσης οι οποίοι, λόγω των συνθηκών, τροφοδοτούνται, επί του παρόντος, αποκλειστικά από τη ΔΕΗ δεν μπορεί να αθροίζονται στο μερίδιο της Επιχείρησης στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας". Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η χώρα για σταδιακή μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην προμήθεια σε επίπεδα κάτω του 50% μέχρι το 2020.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:

1. Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 7.12.2015 με την οποία διαμορφώθηκαν συγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι για τους πελάτες αυτούς, έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις με τους 53 από τους 61 πελάτες υψηλής τάσης.

2. Επιπλέον έχει δρομολογηθεί η σύναψη συμβάσεων με δυο ακόμη πελάτες με τους οποίους έχει υπάρξει σχετική συμφωνία, ενώ υπάρχει στασιμότητα, για διάφορους λόγους, έναντι των προτάσεων της ΔΕΗ από τέσσερις εταιρείες οι οποίες έχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3. Τέλος, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την περαιτέρω τιμολόγηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος και της ΛΑΡΚΟ για τις οποίες θα υπάρξει ειδική αντιμετώπιση.

Κατόπιν αυτού είναι φανερό ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα για την επικείμενη αξιολόγηση, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες αυτές εκκρεμότητες αφορούν στις σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ με τους πελάτες της. Με την ευκαιρία αυτή η ΔΕΗ, ενόψει της υποχρεωτικής απώλειας μεριδίων της αγοράς μέσω των ΝΟΜΕ, επισημαίνει ότι θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι οι πελάτες υψηλής τάσης οι οποίοι, λόγω των συνθηκών, τροφοδοτούνται, επί του παρόντος, αποκλειστικά από τη ΔΕΗ δεν μπορεί να αθροίζονται στο μερίδιο της Επιχείρησης στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου