.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τους όρους συμμετοχής στις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας - Το πλήρες κείμενο

Οι προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά για διάστημα άνω του ενός έτους θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις φορτίου, ενώ οι νέοι θα πρέπει να υποβάλουν business plan.

Κατατέθηκε σήμερα (12/1) στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ και τον υπολογισμό του ύψους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία, σε ότι αφορά τις ΥΚΩ, προβλέπεται η ετήσια αναπροσαρμογή του ύψους τους με βάση έναν μηχανισμό που περιγράφεται αναλυτικά και στόχο έχει να είναι σε ετήσια βάση ισοσκελισμένος ο λογαριασμός ΥΚΩ.
Σύμφωνα με την τροπολογία, ο ΛΑΓΗΕ κάθε Σεπτέμβριο θα στέλνει στη ΡΑΕ στοιχεία και εκτιμήσεις για την κατάσταση ειδικού λογαριασμού των ΥΚΩ του τρέχοντος αλλά και του επόμενου έτους.
Η ΡΑΕ θα εξετάζει τα στοιχεία αυτά και το Νοέμβριο θα στέλνει την εισήγησή της στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αν θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ή όχι.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τυχόν κάλυψη του ελλείμματος θα προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σε ότι αφορά τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ η τροπολογία προβλέπει ένα νέο ασφαλές όπως το χαρακτηρίζει κριτήριο συμμετοχής των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.
Η προσθήκη του κριτηρίου αυτού, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση είναι αναγκαία και επιτακτική προκειμένου προκειμένου (α) να διασφαλιστεί ο σκοπός των δημοπρασιών για την ανακατανομή των μεριδίων στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, (β) η πρόσβαση στα προθεσμιακά προϊόντα να είναι ισότιμη στους επιλέξιμους προμηθευτές, (γ) το όφελος να μεταφέρεται στους επιλέξιμους προμηθευτές με σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές και (δ) να αποτραπούν φαινόμενα στρέβλωσης στις Δημοπρασίες και την λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης, η τροπολογία εισάγει διατάξεις προκειμένου να αποδεικνύονται τα κριτήρια για συμμετοχή στις δημοπρασίες. Ειδικότερα, Ειδικότερα εισάγεται η υποχρέωση των νέων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής τους στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες, να υποβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο δραστηριοποίησης και ανάπτυξης τους στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ετήσιο σχέδιο διείσδυσης με τριμηνιαίους στόχους στη λιανική αγορά με χρήση ποσοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΝΟΜΕ.
Το επιχειρηματικό αυτό πλάνο, θα πρέπει να είναι λεπτομερές και να εξειδικεύει την χρήση στη λιανική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από ΝΟΜΕ.
Η τροπολογία προβλέπει ακόμη τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου της εκπλήρωσης κριτηρίων συμμετοχής στις δημοπρασίες. Ο έλεγχος θα γίνεται από τον ΛΑΓΗΕ με βάση τις δηλώσεις φορτίου των προμηθευτών ενώ για τις περιπτώσεις προμηθευτών οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά στις δημοπρασίες, ο ΛΑΓΗΕ ελέγχει αποκλειστικά το επιχειρηματικό πλάνο.
Οι προμηθευτές καλούνται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να υποβάλλουν το επιχειρηματικό τους πλάνο. Ωστόσο, προκειμένου να συμμετέχουν στην πρώτη δημοπρασία του έτους, που είναι προγραμματισμένη στις 17/1 και κατά πάσα πιθανότητα θα αναβληθεί για τις αρχές Φεβρουαρίου προβλέπεται ότι οι νέοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν το επιχειρηματικό τους πλάνο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργηση της δημοπρασίας.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την τροπολογία

worldenergynews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου