.

Επέκταση του net-metering σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ με τροπολογία του ΥΠΕΝ

Την επέκταση του net-metering σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ φέρνει τροπολογία του ΥΠΕΝ στο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Σύμφωνα με το υπουργείο, με την τροπολογία επιδιώκεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) στο πνεύμα των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις ΑΠΕ και την ηλεκτρική ενέργεια, με τις οποίες ενισχύεται ο ρόλος των καταναλωτών, οι οποίοι πλέον καθίστανται ενεργοί καταναλωτές και αυτοπαραγωγοί και μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια.


Έτσι, με την τροπολογία επιδιώκεται η διεύρυνση του ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, δηλαδή και σε αυτές που δεν περιλαμβάνονται μέχρι τώρα, όπως είναι η γεωθερμία, η ηλιοθερμία κ.λπ.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα το net-metering εφαρμόζεται μόνο στις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών και των μικρών ανεμογεννητριών.

Επίσης, με την τροπολογία εισάγεται η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων αυτών θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου