.

Ημερίδα στα πλαίσια του έργου LIFE 15/ΕS/000125 GREEN LINK: Δυνατότητες και προοπτικές αποκατάστασης των εξαντλημένων ορυχείων λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία


Tο ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου LIFE 15/ES/000125 Green Link διοργανώνει ημερίδα στις 7 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Διοικητήριο) Κοζάνη με βασικά θέματα:
 Τεχνολογία βιοαποδομήσιμου υδροδοχείου (cocoon)
 Αποτελέσματα του έργου LIFE GREEN LINK
 Προώθηση των δράσεων του έργου και σε άλλες περιοχές μελέτης
 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορυχείων ΔΕΗ
 Δράσεις αποκατάστασης ορυχείων ΔΕΗ: Υφιστάμενη κατάσταση

Πρόγραμμα Ημερίδας
Δυνατότητες και προοπτικές αποκατάστασης εξαντλημένων ορυχείων λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία

17:00 – 17:20
Εγγραφές
17:20-17:40
Χαιρετισμοί:
Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Λευτέρης Ιωαννίδης
Δήμαρχος Εορδαίας, κ. Σάββας Ζαμανίδης
Δήμαρχος Αμύνταιου, κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
17:40 – 18.00
Σύντομη παρουσίαση της ημερίδας και δράσεων του ΕΚΕΤΑ,
 Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
18.00 – 18:15
Σύντομη παρουσίαση δράσεων ΓΕΩΤΕΕ,
κ. Σιόγκας Θεόδωρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ
18:15-18:30
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων ΔΕΗ - Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
κ. Δημήτρης Αλβανός, Δνση Περιβάλλοντος – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
18:30 – 19:00
Παρουσίαση του έργου LIFE Green Link: Στόχοι και δράσεις του έργου,
κ. Δημήτρης Κουρκούμπας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
 19:00 – 19:15
Αποκατάσταση των ορυχείων της ΔΕΗ, 
κα Τεντσογλίδου, Τομεάρχης του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αποκατάστασης Εδαφών ΔΕΗ
19:15-19:45
Συζήτηση εφαρμογής της προτεινόμενης τεχνολογίας του έργου LIFE Green Link και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας/ Συμπεράσματα/ερωτήσεις
19.45
Λήξη ημερίδας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου