.

Το υδρογόνο συνιστά σημαντικό πυλώνα κατά την ενεργειακή μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία

Ο ρόλος του αερίου σε μια εποχή πράσινης μετάβασης για την Ευρώπη, με σημαντικές – έως και κοσμοϊστορικές – αλλαγές να ξετυλίγονται μπροστά μας ως προς το ενεργειακό μίγμα της γηραιάς ηπείρου, αποτελέσε ένα από τα πολλά θέματα που απασχόλησαν στο 19ο ευρωπαϊκό συνέδριο αερίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Όσλο στις 29 και 30 Μαΐου 2018.

Στο συγκεκριμένο θέμα ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Liv A. Hovem, CEO της DNV GL – Oil & Gas, όπου κατά την παρουσίαση του τόνισε πως το αέριο μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο και να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν συστατικά στοιχεία του παγκόσμιου ενεργειακού μέλλοντος. Ενώ η ανανεώσιμη ενέργεια θα αυξάνει ολοένα και περισσότερο το μερίδιο της στο ενεργειακό μίγμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο υπολογίζεται ότι θα αντιπροσωπεύουν ένα 44% της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας το 2050, σε σύγκριση με το σημερινό 53%.

Η θέση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη, ειδικότερα, πρέπει να διακρίνεται από τέσσερις βασικούς άξονες, όπως αναφέρει ο ομιλητής. Το πρώτο είναι να διατηρήσει τα ηνία σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής με τρόπο όμως που να μετρούνται συγκεκριμένα βήματα ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί. Ανακύπτει, επίσης, η ανάγκη οικοδόμησης ενός οδικού χάρτη που θα συνοδεύσει την ΕΕ μέχρι το 2050, θέτοντας ήδη από πιο πριν (βλ. 2030) συγκεκριμένους στόχους. Το τελευταίο σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας , πράγμα που αποτελεί κλειδί για την Ευρώπη.

Για να “πρασινίσει” η χρήση φυσικού αερίου απαιτείται η απανθρακοποίηση των διτκύων φυσικού αερίου, η διευκόλυνση των υποδομών και το “πάντρεμα” με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργεας.

Βιοαέριο

Εκτιμήσεις ειδικών “βλέπουν” πως ένας αυξανόμενος αριθμός εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής με βιομεθάνιο ή/και φυσικό αέριο που χρησιμοποιεί αποθέματα από ΑΠΕ ή από εναλλακτικά καύσιμα, αναμένεται σε περιοχές με καλά ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών φυσικού αερίου. Το Βιομεθάνιο αναμένεται ότι θα αποτελέσει το εναλλακτικό καύσιμο για την θέρμανση στην κατοικία.

Επίσης, ενδείξεις υπάρχουν πως σε μακροπρόθεσμο ορίζονται το βιομεθάνιο θα κυριαρχήσει ως καύσιμο στον τομέα των μεταφορών.

Στο σημείο αυτό έχει αξία να σημειώσουμε την σημασία της τεχνολογίας power to gas σε ένα σύστημα ενισχυμένης ευελιξίας.

Power to Gas

Συναφές και σχετικό ζήτημα ως προς το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία power to gas είναι το στοιχείο του κόστους μεταφοράς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ, μια σειρά περιπτώσεις και παραδείγματα δείχνουν πως η μεγάλη κλίμακας μεταφορά του φυσικού αερίου είναι περισσότερο αποδοτική ως προς το κόστος σε σύγκριση με την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σπουδαίο ρόλο επίσης στο μελλοντικό ενεργειακό μίγμα έρχεται να διαδραματίσει και το υδρογόνο το οποίο βέβαια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογίας power to gas. Σημειώνεται, δε, από τον ομιλητή πως σήμερα το υδρογόνο κατά κύριο λόγο παράγεται από το φυσικό αέριο σε ποσοστό 68%, ενώ ακολουθούν το πετρέλαιο με 16%, ο άνθρακας με 11% και η ηλεκτρική ενέργεια με 5%.

Να σημειώσουμε ότι τα σχετικά με το υδρογόνο κόστη βαίνουν μειούμενα με την μέχρι τώρα εμπειρία και πρακτική να δείχνει πως οικονομία κλίμακας και περαιτέρω συμπίεση του κόστους μπορεί να επιτευχθεί.

Ευελιξία και ποικιλία στις εφαρμογές του

Το υδρογόνο παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία και ποικιλία ως προς τις εν δυνάμει εφαρμογές που μπορεί να έχει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε θέρμανση, μεταφορές ή στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ εφαρμογή μπορεί να βρει στην αποθήκευση ενέργειας καθώς μπορεί κανείς να το αποθηκεύσει σε δοχεία υπό πίεση ή με πιο “εξωτικούς” τρόπους για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να υπάρξει απώλεια του συσσωρευμένου ενεργειακού περιεχομένου, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες μορφές αποθήκευσης παραγόμενης ενέργειας (μπαταρίες, υδροστατικές κλπ.)

Το υδρογόνο ως φορέας ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή απευθείας ηλεκτρικής ενέργειας σε κυψέλες καύσιμου (ηλεκτροχημικές διατάξεις απευθείας μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια), αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε μηχανές εσωτερικής καύσεως. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο για καθαρή αυτοκίνηση η οποία αποτελεί εναλλακτική της αποκλειστικής ηλεκτροκίνησης στην αυτοκίνηση.

Τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης ενέργειας

Μεταβαίνοντας σε μια οικονομία υδρογόνου βασισμένη στα ορυκτά καύσιμα δεν θα αποφέρει κανένα πλεονέκτημα στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εκτός κι αν συνοδευτεί από την εφαρμογή της τεχνολογίας δέσμευσης και απόθηκευσης άνθρακα, πράγμα που επιτρέπει την απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα. Για το λόγο αυτό η πλατύτερη χρήση υδρογόνου δίχως τα παραπάνω δεν πρόκειται να συμβάλει στην κατεύθυνση για ένα καθαρότερο ενεργειακό σύστημα.

Επομένως αναδεικνύεται πως το υδρογόνο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της εποχή μας όπου το πρόταγμα είναι και θα είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση περισσότερο πράσινων μορφών ενέργειας. Το παράδειγμα της πόλης Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο με την μετατροπή της πόλης σε 100% υδρογόνο, οδήγησε σε μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κατά 75% ή σε δέσμευση και αποθήκευση 1.5 εκατομμυρίων τόνων CO2 το χρόνο.

“Μετατρέποντας το δίκτυο αερίου σε υδρογόνο είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά βιώσιμο” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Hovem στο τέλος της παρουσίασής του.

Πηγη:energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου