.

Κοινοποίηση στην Κομισιόν του μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος - Προβλέπει ΑΔΙ και για τις λιγνιτικές μονάδες

Με επιστολή του ΥΠΕΝ προχωρά σήμερα, σύμφωνα με απολύτως ασφαλείς πληροφορίες, η προ-κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος μετά από συνεργασία με την ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ.

Τόσο το ΥΠΕΝ όσο και η ΡΑΕ δηλώνουν βεβαιότητα πως ο μηχανισμός θα εγκριθεί, και σε σύντομο χρονικό διάστημα μάλιστα, καθώς ενσωματώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις και ακολουθεί τις βασικές αρχές των ήδη εγκεκριμένων μοντέλων άλλων χωρών και κυρίως του Ιταλικού μηχανισμού καθώς εντός του 2019 η ιταλική και η ελληνική αγορά θα είναι συζευγμένες.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κοινοποίησης, το οποίο επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του energypress, ο μηχανισμός θα είναι τεχνολογικά ουδέτερος και θα βασίζεται σε διαγωνισμούς δημοπράτησης “δικαιωμάτων αξιοπιστίας” (reliability options) σε όλες τις υφιστάμενες μονάδες, συμπεριλαμβανόμενων και των λιγνιτικών μονάδων, καθώς και στη διαχείριση ζήτησης. Παράλληλα θα δοθεί σε επόμενο στάδιο η δυνατότητα σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από γειτονικές χώρες να συμμετέχουν μέσω των διασυνδέσεων στον μηχανισμό στη βάση της μεταφορικής ικανότητας των διασυνδετικών γραμμών, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών των γειτονικών χωρών.

Για τις υφιστάμενες μονάδες η αποζημίωση στο μηχανισμό θα είναι από 30.000 - 40.000 €/MW για 1 χρόνο ενώ για τις νέες θα υπάρχει δυνατότητα να λάβουν αποζημίωση από 45.000-65.000 €/MW ανάλογα με την τεχνολογία, για 5 έως 7 έτη. Θα προβλέπεται επίσης διαφορετική αντιμετώπιση των υφιστάμενων μονάδων που θα προβούν σε επενδύσεις αναβάθμισης. Ο μηχανισμός θα ισχύσει για 10 έτη τουλάχιστον.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η διακοψιμότητα θα χαίρει διακριτικής μεταχείρισης και θα εξεταστεί η ενσωμάτωσή της εντός του μηχανισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως μέλημα του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με στελέχη του, είναι το μέτρο να διατηρηθεί.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου