.

Δεν είναι μόνο οι ρύποι: Ποιες είναι οι εισηγήσεις της McKinsey για 4 αλλαγές στα τιμολόγια

Η απειλή των ρύπων δεν είναι η μοναδική που δημιουργεί πιέσεις στη ΔΕΗ για αυξήσεις στα τιμολόγια. Ο σύμβουλος στρατηγικής McKinsey, έχει εισηγηθεί προς την εταιρεία συγκεκριμένες αλλαγές στα τιμολόγια προκειμένου ενισχυθούν τα έσοδα και η κερδοφορία της ΔΕΗ.


Οι προτάσεις της McKinsey περιλαμβάνουν συγκεκριμένα: Υποχρεωτικός ηλεκτρονικός λογαριασμός και εάν ο πελάτης επιμείνει να ζητά λογαριασμό ταχυδρομικά επιβολή επιπλέον χρέωσης

Μείωση της έκπτωσης 15% για την έγκαιρη πληρωμή του λογαριασμού
Συγχώνευση κλιμακίων. Σήμερα για καταναλώσεις έως 2000 kWh το τετράμηνο προβλέπεται μικρότερη χρέωση 0,09460 ευρώ/kWh ενώ για την κατανάλωση που υπερβαίνει τις 2000 kWh προβλέπεται χρέωση 0,10252 ευρώ/kWh. Ανάλογα με τη νέα τιμή που θα επιλεγεί θα προκύψουν και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις σε σχέση με την κλιμακωτή χρέωση.
Αύξηση παγίων. Σήμερα το πάγιο για μονοφασική παροχή είναι 1,52 ευρώ το τετράμηνο και για τριφασική παροχή 4,8 ευρώ το τετράμηνο.
Εισαγωγή ρήτρας Οριακής Τιμής του Συστήματος (όπως ισχύει σε τιμολόγια ιδιωτών παρόχων, που προβλέπεται αύξηση σε περίπτωση που η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος ξεφύγει από ένα συγκεκριμένο εύρος διακύμανσης)

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο υπουργός ενέργειας Γ. Σταθάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εάν συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες οι πιέσεις που ασκούν οι υψηλές τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, να υπάρξει προσαρμογή κατά το πρότυπο των ιδιωτικών παρόχων. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες εταιρείες περιλαμβάνουν στα τιμολόγιά τους ρήτρα ρύπων ή/και ΟΤΣ, δηλαδή διατηρούν τις τιμές τους σταθερές όταν οι τιμές των ρύπων (και η ΟΤΣ) παραμένουν εντός ενός συγκεκριμένου εύρους τιμών.

Energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου