.

«Ανανεώσιμα» Αέρια: Στις Τελευταίες Θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα

Τρία είναι τα «ατού» της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα: αποτελεί έναν από τους πυλώνες της κυκλικής οικονομίας, θεωρείται Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποτελεί έναν τρόπο καταπολέμησης της ενεργειακής ένδειας. Στην Ελλάδα ωστόσο, η πρόοδος στον τομέα βιοαέριο – βιομάζα προχωρά με αργούς ρυθμούς.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το energia.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου