.

Αναγκαιότητα στήριξης του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

To 2013 με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος του Πανεπιστημίου με το Σχέδιο Αθηνά ο Δήμος Κοζάνης με συντονιστή και εισηγητή τον γράφοντα, ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, είχε προετοιμάσει Υπόμνημα [1] όπου τεκμηρίωνε για ποιο λόγο δεν έπρεπε να συρρικνωθεί η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία. Τότε έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Το Υπόμνημα αυτό είχε αποσταλεί στη Βουλή και στους τότε εκπροσώπους μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αφορούσε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
Βαθιά πεποίθησή μου είναι ότι τότε δώσαμε την απαραίτητη τεκμηρίωση με όρους αναπτυξιακούς για τη διατήρηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία. Οι όροι αφορούσαν τη στήριξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης και του ευρύτερου ρόλου που παίζει η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τότε απομονώθηκαν οι ιδιοτελείς επιδιώξεις προσώπων που επιδίωκαν την κατάργηση του Πανεπιστημίου. Ήταν το μοναδικό κείμενο που αποτύπωνε τις θέσεις της Περιφέρειας για τη Δυτική Μακεδονία.
Σήμερα η νέα πρόκληση της συγχώνευσης για τη δημιουργία ενός ενιαίου Τριτοβάθμιου Φορέα είναι ιστορική. Και σε αυτήν όσοι βλέπουν την πρόοδο και το μέλλον της περιοχής μας πρέπει να απαντήσουν θετικά. Να χτίσουμε στο νέο που έρχεται με εμπιστοσύνη όχι μόνο στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα αλλά σε όλους όσους έχουν την ψυχή να συνεισφέρουν, συνδυάζοντας τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο με τη στόχευση που πρέπει να έχει το Νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
Το οφείλουμε στην επόμενη γενιά.

Δημήτρης Μαυροματίδης

[1] Τεκμηρίωση θέσεων και απόψεων για το Σχέδιο Αθηνά στην κατεύθυνση ισχυρών και αυτοδιοίκητων ακαδημαϊκών δομών στη Δυτική Μακεδονία από τον Δήμο Κοζάνης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου