.

606 θέσεις (8μηνα) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας [506 για την Κοζάνη και 100 για τη Φλώρινα]

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   Πεντακοσίων έξι (506) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. -  Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):1) Κατεβάστε την προκήρυξη  για τις 506 θέσεις στην Κοζάνη, 
2)  Κατεβάστε την προκήρυξη  για τις 506 θέσεις στην Κοζάνη, 

Πηγη: kozan.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου