.

Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ στη συνάντηση του έργου FOROPA, στο Brasov της Ρουμανίας, 22-24 Μαΐου 2013To ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ συμμετείχε στη συνάντηση του έργου FOROPASustainable networks for the energetic use of Lignucellulosic Biomass in South East Europe, η οποία έλαβε χώρα στις 22-24 Μαΐου 2013, στο Brasov της Ρουμανίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα τεχνικής και οικονομικής φύσεως. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν τα πακέτα εργασίας του έργου, στα οποία εξετάστηκαν Διαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιομάζας από τους συμμετέχοντες φορείς. Από την Δυτική Μακεδονία επιλέχθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής καυσόξυλων από τον Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίας Κυριακής και εξετάστηκε η διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς των Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιομάζας στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη συνέχεια δόθηκε μία συνέντευξη τύπου σε ρουμανικά τηλεοπτικά μέσα τοπικής και εθνικής εμβέλειας.
Στο έργο συμμετέχουν 12 εταίροι από την Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουκρανία, και δύο παρατηρητές-εταίροι από την Ελβετία. Πρόκειται για ομαδοποιήσεις, δίκτυα καινοτομίας, εθνικές και περιφερειακές αρχές, ενώσεις και ομάδες συμφερόντων, μια ΜΚΟ, και ερευνητικά ιδρύματα. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (Δεκέμβριος 2012 – Νοέμβριος 2014).
Συμμετοχή στου ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στη συνάντηση του έργου FOROPA
________________________________________________________________
Το έργο FOROPA - SUSTAINABLE NETWORKS FOR THE ENERGETIC USE OF LIGNUCELLULOSIC BIOMASS IN SOUTH EAST EUROPE” στοχεύει στην προώθηση και στην ενίσχυση των δικτύων και των συνεργατικών σχημάτων (cluster) για τη βελτίωση της αξιοποίησης της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας στην Νοτιοανατολική περιοχή της Ευρώπης.
Το έργο, ανήκει στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE Programme) και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους.


Πληροφορίες:
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Δρ. Π. Γραμμέλης, Ερευνητής, e-mail: grammelis@certh.gr
Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, e-mail: ketikidis@lignite.gr

Τηλ. +30 24630 55300, +30 24630 54679, Fax +30 24630 55301

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου