.

Συμπεράσματα προγράμματος ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη Δυτική Μακεδονία

Από τα συμπεράσματα του προγράμματος ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη Δυτική Μακεδονία [δίνεται παρακάτω όλο το έγγραφο] μπορούμε να δούμε ενδεικτικά τα συμπεράσματα που καταγράφηκαν σε επίπεδο Νομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

• Ο Νομός Κοζάνης κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα (συνολικός αριθμός, προϋπολογισμός, μέγεθος επιχειρήσεων, κ.λ.π.) σε ποσοστά άνω του 50% έναντι των υπολοίπων νομών. Παρά ταύτα εξίσου σημαντική είναι η παρουσία του Νομού Φλώρινας με 67 προτάσεις σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος.
• Ο Νομός με το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής είναι ο Νομός Γρεβενών (49 προτάσεις/10,17%).
• Ο Νομός Κοζάνης εμφανίζει το χαμηλότερο αριθμός προτάσεων στον τουρισμό (μόλις 4 επί συνόλου 38) ενώ στους υπόλοιπους Νομούς υπάρχει σχεδόν ισομερής κατανομή με πρώτο το Νομό Καστοριάς με 13 προτάσεις (11 ο Νόμος Φλώρινας και 10 ο Νομός Γρεβενών).
• Στο Νομό Καστοριάς ο υψηλός αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων προέρχεται από τον κλάδο της ένδυσης και κυρίως της Γούνας (35 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο της ένδυσης σε σύνολο 55 επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης που υπέβαλλαν αίτηση στο πρόγραμμα)
• Σε σχέση με το είδος της επιχείρησης(υφιστάμενη/νέα/υπό-σύσταση) μόνο στο Νομό Γρεβενών οι υπό σύσταση επιχειρήσεις υπερτερούν έναντι των νέων επιχειρήσεις (11 έναντι 10 αντίστοιχα).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου