.

Υλικό Διαβούλευσης για το Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας

Από την κεντρική σελίδα διαβούλευσης για το Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (wfd.ypeka.gr):


ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 30/7/2012

Εδώ μπορείτε να βρείτε:

1. Συνοπτικές πληροφορίες για το Υδατικό Διαμέρισμα
2.   Πληροφορίες για τον τρόπο και τις δράσεις διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης
3. Τα κυριότερα στοιχεία του Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ.
4. Τα κείμενα τεκμηρίωσης βάσει των οποίων καταρτίζεται το Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ.
5. Περιοδικές εκθέσεις με τις απόψεις που μας έχετε στείλει
Τι μπορείτε να κάνετε

1. Να διαμορφώσετε τη διαδικασία της διαβούλευσης στέλνοντας τις απόψεις σας για τη διαδικασία που προτείνεται.
2. Να διαμορφώσετε το Οριστικό Σχέδιο Διαχείρισης στέλνοντας τις απόψεις σας και συμμετέχοντας ενεργά στην προγραμματιζόμενη ημερίδα και στις λοιπές δράσεις που προβλέπονται. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου