.

ΔΕΗ: Αντικαθίστανται οι πεπαλαιωμένες μονάδες με νέες, περιβαλλοντικά φιλικές, σύγχρονης τεχνολογίας

Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, η ΔΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της στηρίζοντας ενεργά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι παραγωγικές επενδύσεις της ΔΕΗ είναι οι μεγαλύτερες που γίνονται στη χώρα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι σχεδόν στο σύνολό τους γίνονται στην ελληνική περιφέρεια που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη ανεργία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ, η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής έχει αναλάβει, εκτός των άλλων, να υλοποιήσει επενδυτικά έργα για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων μονάδων της με νέες, περιβαλλοντικά φιλικές, σύγχρονης τεχνολογίας και κατά πολύ υψηλότερων αποδόσεων.

Τα μεγάλα έργα
Συγκεκριμένα έχουν προχωρήσει σημαντικά τα ακόλουθα έργα:

  • Μονάδα V ΑΗΣ Αλιβερίου, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, καθαρής ισχύος 417 MW και συμβατικού τιμήματος 219,2 εκατ. ευρώ.
Η κατασκευή της μονάδας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και από τις 10.8.2012 έχει ξεκινήσει το commissioning της, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2013. Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη μονάδα όπως είναι: η κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης  Αλιβερίου 150/400 kV και  η κατασκευή από τον ΔΕΣΦΑ  του αγωγού ΦΑ υψηλής πίεσης προς τη μονάδα.

  • Μονάδα V AΗΣ Μεγαλόπολης, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο ΦΑ, καθαρής ισχύος 811 MW και συμβατικού τιμήματος 499,5 εκατ. ευρώ. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες έργων πολιτικού μηχανικού και η ανέγερση ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού.
Ουσιαστικά η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του έργου συναρτάται με τα συνοδά έργα του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης  Μεγαλόπολης 400 kV και του ΔΕΣΦΑ  για την κατασκευή του αγωγού ΦΑ υψηλής πίεσης από Αγίους Θεοδώρους ως Μεγαλόπολη, που εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το φθινόπωρο του 2013.

  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα, ισχύος 157 MW και συμβατικού τιμήματος 281,75 εκατ. ευρώ.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 13.7.2012 η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής και η έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα του υπόψη ΥΗΣ, ο οποίος  σύντομα θα ενταχθεί πλήρως στο παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ ΑΕ.

  • Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο λιγνίτη, καθαρής ισχύος 616 MW και συμβατικού τιμήματος 1.394,63 εκατ. ευρώ.Εργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης
Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της νέας οδηγίας 2010/75/EU για τις βιομηχανικές εκπομπές, έχει προχωρήσει στην επικαιροποίηση της στρατηγικής παραγωγής για την περίοδο μετά το 2015 για την προσαρμογή των υφισταμένων μονάδων της στις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.
  • Σε εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας η ΔΕΗ θα προχωρήσει ως το 2016 σε σημαντικές επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ή εναλλακτικά θα τις θέσει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας με στόχο την οριστική διακοπή της λειτουργίας τους μετά τη συμπλήρωση καθορισμένων ωρών.
  • Η ανάγκη προσαρμογής στις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας αφορά σχεδόν το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά το έτος 2015 (ορισμένες μονάδες, όπως αυτές του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, αναμένεται να έχουν αποσυρθεί ως το 2015). Στην κατεύθυνση της προσαρμογής εξετάζονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων μετά το 2015, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι πλέον ώριμες από τις απαιτούμενες δράσεις (πλήρης περιβαλλοντική προσαρμογή στη Μονάδα 5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, δοκιμές ξηράς αποθείωσης σε παλαιότερες μονάδες του ίδιου σταθμού).
Σημειωτέον ότι πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ εξασφάλισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία οργάνωσης και διοίκησης για βιώσιμη ανάπτυξη (Management Αward for Sustainable Development) του έτους 2012 στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Σημαντικά οφέλη για ανάπτυξη, απασχόληση, τοπικές κοινωνίες και καταναλωτές
Υπογραφές για τη νέα μονάδα ΑΗΣ Πτολεμαΐδας
Η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης και κατασκευής της Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας υπογράφηκε χθες σε εκδήλωση στη Σχολή Εκπαίδευσης Ορυχείων, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαΐδα).

Τη σύμβαση υπογράφουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρος Ζερβός και ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ κ. Γιώργος Περιστέρης.

Στην τελετή την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου.

Η νέα μονάδα, συμβατικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια και είναι η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί ως σήμερα.

Η Μονάδα V θα συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή της θα απασχοληθούν ως και 3.000 εργαζόμενοι, ενώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα.

Παράλληλα, από τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της θα επωφεληθούν, άμεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του κύκλου εργασιών τους.

Οπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ, η νέα λιγνιτική μονάδα θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα.

Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, γιατί θα αντικαταστήσει παλαιές και ενεργοβόρες μονάδες, αφού θα πετύχει μεγάλη μείωση της κατανάλωσης λιγνιτών (κατά 40%) εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και των ρύπων.

Επιπλέον, η νέα Μονάδα V αναβαθμίζει το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα αξιοποιεί τα εγχώρια κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες.

Η νέα μονάδα θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ουσιαστική ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων μονάδων, καθώς το κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις παλαιές μονάδες.

Πηγη: www.tovima.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου