.

Το ΕυρωΚοινοβούλιο προτείνει μέτρα για την ενίσχυση των παλιών βιομηχανικών περιοχών

Στις 21 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε έκθεση αναφορικά με τις περιφερειακές στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν για τη μετατροπή και αναδιάρθρωση των παλιών βιομηχανικών περιοχών. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020), προκειμένου να ενισχυθούν οι δομές των παλιών εκβιομηχανισμένων περιοχών, να ενθαρρυνθεί ο εκσυγχρονισμός τους και να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι περιπτώσεις του Μάντσεστερ, του Έσσεν, της Λίλης και του Μπιλμπάο αναφέρονται ως παραδείγματα επιτυχημένων περιφερειακών στρατηγικών για τη διενέργεια των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών.

 κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου