.

ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ: Πρόγραμμα κατάρτισης 4400 άνεργων τεχνιτών και 500 μηχανικών, με επιδότηση 2000 ευρώ και απασχόληση 4 μηνών (100 ημερών) για 1700 εξ αυτών

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 496 ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 4404 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 2.000€
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (170 θέσεις ωφελούμενων)

          ΤΕΧΝΙΤΕΣ:
  • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ
          ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:

  • ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  • ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου