.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου [Tετάρτη 23 Ιουλίου]

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις    23 Ιουλίου 2014, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 19:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο:Tροποποίηση προγράμματος έργων του  Ε.Α.Π. ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 2ο : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού  έργου
Περίφραξη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Κομνηνάδων,
Εισηγητής:O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 3ο : ‘Εγκριση τρόπου  επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου : < Παράλληλα Έργα Αναδασμού  Αγροκτήματος Γέρμα Β΄Φάση >
 Εισηγητής:O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 4ο : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργου.
<<ΗΛΕΚΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ>>.
Εισηγητής:O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 5ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο “ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ”
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 6ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο “Ανέγερση μουσείου κρόκου και γραφείων διοίκησης
Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Δακής
Θέμα 7ο Έγκριση υποβολής πρότασης από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για λογαριασμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Γκέρτσειου Πολιτιστικού Κέντρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007 – 2013»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 8οΈγκριση προσαρμογής και αλλαγής της νομικής μορφής του ΚΕ.ΠΕ. σύμφωνα με τον νόμο 4071/2012.
Εισηγήτρια : η Πρόεδρος του ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή
Θέμα 9ο: Έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγµένων έργων στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου