.

Ζερβός: Μικρή ΔΕΗ μαζί με ΝΟΜΕ οδηγούν στην κατάρρευση της ΔΕΗ

Μικρή ΔΕΗ και ΝΟΜΕ δεν μπορούν να συνυπάρξουν, τόνισε από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης, Αρθούρος Ζερβός, προειδοποιώντας παράλληλα για πιθανή κατάρρευση της ΔΕΗ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ζερβός, με την πώληση του 30% του παραγωγικού και εμπορικού δυναμικού της μέσω της «Μικρής ΔΕΗ» και με το μοντέλο πώλησης λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες μέσω των δημοπρασιών, πολύ μεγάλο ποσοστό της ΔΕΗ θα το εκμεταλλεύονται τρίτοι και μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η κατάρρευση της μεγαλύτερης εταιρείας της χώρας, με όσα συνακόλουθα θα έχει αυτό στην οικονομία».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ζήτησε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να λάβει την απαραίτητη μέριμνα. Όσον αφορά το μοντέλο δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, ο κ. Ζερβός υποστήριξε ότι εφόσον αυτό εφαρμοστεί «θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περιλαμβάνει μόνο το πλήρες κόστος παραγωγής, αλλά και προβλέψεις για επενδύσεις κ.ά. Η ΔΕΗ έχει ζητήσει εγγυήσεις πως η διαδικασία θα αποβεί προς όφελος των καταναλωτών και όχι μόνο υπέρ κάποιων ιδιωτών και παράλληλα το μοντέλο που θα επιλεγεί να μην προκαλέσει ζημιά στην Επιχείρηση».

Ξεκάθαρη θέση της ΔΕΗ, σύμφωνα με τον κ. Ζερβό για την τιμολόγηση της πρόσβασης τρίτων στην υδροηλεκτρική και λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ είναι να προτιμηθούν οι δημοπρασίες που θα παρέχουν πρόσβαση σε τρίτους έναντι προκαθορισμένης τιμής. Είναι απαραίτητο, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, η τιμή ενέργειας να αντανακλά το πλήρες κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Αναλυτικότερα, ολόκληρη η ομιλία του κ. Ζερβού έχει ως εξής:

Κυρίες και Κύριοι,θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση να παρευρεθώ σήμερα μαζί σας. Η ΔΕΗ, τα τελευταία χρόνια, έχει προχωρήσει και υλοποιήσει σημαντικές, ουσιαστικές και μεταρρυθμιστικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του οργανωτικού της μοντέλου, της νέας δομής σε επίπεδο Ομίλου, της περικοπής των μισθολογικών και άλλων λειτουργικών δαπανών και της αναδιάταξης και εκσυγχρονισμό των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Αποτέλεσμα της νέας αυτής φιλοσοφίας και των αλλαγών και ενεργειών που εφαρμόσθηκαν, είναι:

- αφενός η άμεση και σημαντική μείωση του λειτουργικού της κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας, όπως αυτή αποτυπώθηκε και από την επικαιροποιημένη μελέτη του διεθνούς οίκου Booz & Co και,

- αφετέρου, η επιτυχής υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους € 4 δισεκατομμυρίων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, τις μεγαλύτερες στη χώρα μας στην εποχή της ύφεσης.Στον τομέα της παραγωγής, τα κυριότερα έργα που ολοκληρώθηκαν είναι:

- Η μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, “Αλιβέρι V” -η πρώτη μας νέα μεγάλη θερμική μονάδα μετά από περίπου οκτώ χρόνια - που αποτελεί την πιο σύγχρονη μονάδα, με καύσιμο φυσικό αέριο, στη Χώρα, και με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης.

- Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός του Ιλαρίωνα, ο πρώτος μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

- Η προώθηση της κατασκευής της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου, “Μεγαλόπολη V”, με καύσιμο επίσης το φυσικό αέριο, η έναρξη λειτουργίας της οποίας αναμένεται το 2015.

Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2013, υπογράψαμε τη σύμβαση για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαϊδα V”, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ.Η νέα αυτή μονάδα αναπληρώνει λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα επόμενα έτη και θα ενσωματώνει τις διεθνώς βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν:

- χαμηλό λειτουργικό κόστος,

- υψηλή απόδοση και

- περιβαλλοντική προστασία.

Για το έργο αυτό έχουμε εξασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοδότησή του, με δάνειο ύψους 739 εκατ. ευρώ που συνήψε η ΔΕΗ με κοινοπραξία ξένων τραπεζών και με την υποστήριξη από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes. Σημαντικού ύψους ήταν και οι επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης και ενίσχυσης του Δικτύου Διανομής, οι οποίες το 2013 ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος των επενδύσεων της ΔΕΗ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΤΡΑΠΕΖΑ Επενδύσεων, στο πλαίσιο της μακρόχρονης και άριστης συνεργασίας της τράπεζας με τον Όμιλό μας. Συγκεκριμένα:

- Μέσα στο 2013 προχωρήσαμε στην εκταμίευση € 285 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργων Διανομής € 210 εκατ. και Παραγωγής € 75 εκατ.

- Επιπρόσθετα, στις αρχές του 2014, αντλήθηκαν € 235 εκατ. στο πλαίσιο μιας νέας εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους € 415 εκατ, που αφορά την ανάπτυξη και ενίσχυση έργων δικτύων Διανομής.Επίσης, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2014, ολοκληρώσαμε σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της Εταιρείας.Συγκεκριμένα:

- Τον Απρίλιο, υπογράψαμε δανειακή σύμβαση ύψους € 2,2 δισ, πενταετούς διάρκειας με τις ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, επιμηκύνοντας έτσι την περίοδο αποπληρωμής μέχρι το 2019. Η ολοκλήρωση αυτής της δανειακής σύμβασης, ήταν και ο βασικός λόγος της αναβάθμισης από την Standard & Poor’s της πιστοληπτικής ικανότητάς μας κατά 3 βαθμίδες από triple C (CCC) σε Β και με σταθερές προοπτικές.

- Στη συνέχεια, προχωρήσαμε με επιτυχία στην έκδοση Ομολογιών ύψους € 700 εκατ. στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με συνδυασμό Ομολογιών, ύψους € 200 εκατ., τριετούς διάρκειας, και € 500 εκατ., πενταετούς διάρκειας. Η υψηλή ζήτηση για την έκδοση, η οποία έφθασε τα € 3 δισ., έξι φορές μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον € 200 εκατ.

Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί ορόσημο για την Εταιρεία, καθώς έχουν περάσει 14 χρόνια από την τελευταία φορά που η ΔΕΗ είχε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.Αναφορικά με την εξέλιξη της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ, αξίζει να αναφερθεί, ότι από τις αρχές του 2013 έχει αυξηθεί κατά 88,5% σημειώνοντας υπεραπόδοση τόσο έναντι του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (+35%) όσο και έναντι του δείκτη Bloomberg Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ηλεκτρικής ενέργειας (+23,4%).

Κυρίες και Κύριοι, Όπως γνωρίζετε στο πλαίσιο που έχει χαράξει η Πολιτεία για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, η ΔΕΗ έχει αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίηση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, όσο και τη δημιουργία μέσω απόσχισης της λεγόμενης και ως «Μικρή ΔΕΗ» και στη συνέχεια την πώληση της.Σε σχέση με την ΑΔΜΗΕ, πριν από δύο εβδομάδες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση του διαγωνισμού με τους τέσσερις από τους πέντε υποψήφιους επενδυτές που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον να προκρίνονται στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, δηλαδή την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση του 66% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι εταιρείες που προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού είναι όλες μεγάλες και διεθνώς αναγνωρισμένες. Σημαντική εξέλιξη στη διαδικασία αυτή, αποτελεί το γεγονός ότι από σήμερα έχει δοθεί πρόσβαση στο virtual data room για την διενέργεια του due diligence από τους υποψήφιους επενδυτές.Η «Μικρή ΔΕΗ», για την οποία το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε χθες από στη Βουλή των Ελλήνων, θα περιλαμβάνει το 30% περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη και την απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και την σχεδιαζόμενη κατασκευή νέων. Επίσης προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνοντας επίσης στο χαρτοφυλάκιό της και ορυχεία λιγνίτη που σήμερα διαχειρίζεται η επιχείρηση. Συνεπώς, τόσο το παραγωγικό μίγμα όσο και η πελατειακή βάση της «Μικρής ΔΕΗ», θα αντικατοπτρίζουν αναλογικά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ.Εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι από πλευράς ΔΕΗ κάνουμε ότι είναι δυνατό και αναγκαίο ώστε, οι όποιες αλλαγές, να γίνουν με απόλυτο γνώμονα τα συμφέροντα της Επιχείρησης, των εργαζομένων και των πολιτών - καταναλωτών μας.Στόχος μας, να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα αλλά και να συνεχίσουμε τη μεγάλη παράδοση ωφέλειας και προσφοράς και στην επόμενη μέρα.

Εξίσου κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και το μέλλον αλλά και τρόπος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Η ΡΑΕ έχει εξαγγείλει την πρόσβαση Τρίτων στο χαρτοφυλάκιο της λιγνιτικής και της υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, μέσω μιας διαδικασίας τύπου ΝΟΜΕ.Ξεκάθαρη άποψη στη ΔΕΗ, είναι ότι θα πρέπει να προτιμηθούν οι δημοπρασίες από χαρτοφυλάκιο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής - παρέχοντας πρόσβαση προς Τρίτους προμηθευτές σε φθηνή ενέργεια, έναντι της προκαθορισμένης τιμής, εφόσον μόνο αυτές είναι σύμφωνες με τις αρχές της Αγοράς για την ελεύθερη διαμόρφωση της τιμής.Είναι επίσης απαραίτητο η τιμή της ενέργειας, να αντανακλά κατ’ ελάχιστον το πλήρες κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνιτικές ή/και υδροηλεκτρικές μονάδες.Σε σχέση με το κόστος λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ – για το οποίο πολλά ακούγονται, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη μελέτη που διενήργησε η Booz&Co σχετικά με τη σύγκριση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.Σύμφωνα με τη Booz&Co προκύπτει ότι το πλήρες κόστος, σε ευρώ ανά τόνο, εξόρυξης λιγνίτη από τη ΔΕΗ στην Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο στο σύνολο των 8 χωρών που συμπεριέλαβε η μελέτη, δηλαδή σε σχέση με τη Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία και Βουλγαρία.

Αντίθετα, η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη στην Ελλάδα είναι -με μεγάλη διαφορά- η χαμηλότερη στο σύνολο των 8 χωρών. Αυτό έχει ως συνέπεια, το τελικό πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα το 2012, να ανέλθει σε 59,9 €/MWh, έναντι εύρους 31,6 €/MWh που ήταν στη Βουλγαρία έως 54,2 €/MWh που ήταν στη Ρουμανία.Από προσομοίωση της μελέτης προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν ο λιγνίτης είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τη θερμογόνο δύναμη, του λιγνίτη των άλλων χωρών της μελέτης.Σε κάθε περίπτωση, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με εκείνο από άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, οι τιμές των οποίων προσδιορίζονται από τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, ενώ παραμένει πάντοτε και το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού.

Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι, η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται με ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο με βάση τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων χωρών, αν και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη.Αν δούμε προσεκτικά το μοντέλο ΝΟΜΕ στη Γαλλία, θα διαπιστώσουμε ότι ο τρόπος που καθορίστηκε η τελική τιμή των προϊόντων ΝΟΜΕ περιελάμβανε -για προφανείς λόγους- όχι μόνο το πλήρες κόστος της EDF αλλά και πρόβλεψη για νέες επενδύσεις, βελτιώσεις σταθμών και όχι μόνο, τα αυτονόητα δηλαδή ακόμα και για το ελληνικό μοντέλο.Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, η ΔΕΗ έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει εγγυήσεις πως η διαδικασία θα αποβεί προς όφελος των τελικών καταναλωτών και όχι μόνο υπέρ κάποιων ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στην ΑΓΟΡΑ ηλεκτρισμού. Παράλληλα πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα έτσι ώστε το μοντέλο που θα επιλεγεί να μην προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα στο σχεδιασμό για τη Μικρή ΔΕΗ αλλά και τη μητρική εταιρεία. Ένα είναι σίγουρο.Μικρή ΔΕΗ και προϊόντα ΝΟΜΕ δεν δύναται να συνυπάρξουν δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ένα υπερβολικά μεγάλο ποσοστό της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ θα το εκμεταλλεύονται τρίτοι. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί από τώρα να υπολογιστεί με μαθηματική ακρίβεια η κατάρρευση της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρισμού της χώρας με όλα τα συνεπακόλουθα που αυτό θα έχει.

Είναι ξεκάθαρο πως η ΡΑΕ, που θα διατυπώσει και την τελική εισήγηση, πρέπει και οφείλει να μεριμνήσει για όλα τα παραπάνω. Κυρίες και Κύριοι:

Οι βάσεις που θέσαμε την περίοδο αυτή, μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία . Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι η επιχείρηση να συνεχίσει αταλάντευτη το δρόμο των διαθρωτικών αλλαγών σε συνδυασμό με την προώθηση και ολοκλήρωση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος.Με αυτές τις πρωτοβουλίες καθώς και με το μείγμα πολιτικών που εφαρμόζουμε, συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην επίτευξη και στη δημιουργία μιας υγιούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορέσει να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Πιστεύουμε ότι στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται αποφάσεις και να υλοποιούνται δράσεις οι οποίες θα στηρίζουν την προσπάθεια για ανάκαμψη και θα σηματοδοτούν τη σταθερή προσήλωση όλων μας στο δρόμο της ανάπτυξης. Η κρίση απαιτεί δημιουργικότητα, σύνεση, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα. Απαιτεί αξιοπιστία την οποία με κόπο και σοβαρότητα κατακτήσαμε στις διεθνείς αγορές βοηθώντας σε αυτόν τον τομέα και την πατρίδα μας.

Η Κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα, έχει ανάγκη από αλληλεγγύη και από εισηγμένες εταιρίες που σέβονται τους καταναλωτές και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.Εμείς, ως εισηγμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας, τα κάνουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε να τα πράττουμε.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου