.

Ενέργεια: Επενδύσεις δισεκατομμυρίων για να «κλειδώσει» η επάρκεια

Η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στην Ευρώπη στο φόντο της Ουκρανικής κρίσης απαιτεί επενδύσεις τρισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας (DIW Berlin).
Μάλιστα, το DIW παρουσιάζει κλιμακωτά τις εκτιμήσεις των επιμέρους φορέων για τα ποσά που θα πρέπει να διατεθούν για τη δημιουργία των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο μέχρι και για 2,5 τρισ. ευρώ μέχρι το 2030!


Το γερμανικό think tank, λαμβάνοντας υπ' όψιν τον Οδικό Χάρτη της Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2050, καθώς και σειρά μελετών από φορείς όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα (ECF), αλλά και ο Ευρωπαίος Διαχειριστής Δικτύων Μεταφοράς (ENTSO-E), καταγράφει με λεπτομέρεια τις επενδυτικές ανάγκες στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τα δίκτυα αλλά και την καμπάνια για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρώπη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τους στόχους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα πρέπει οι εκπομπές να μειωθούν κατά 80%-95% το 2050, αλλά και 40% έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, το European Climate Foundation (ΕCF) εκτιμά τις απαραίτητες επενδύσεις στον τομέα του ηλεκτρισμού μέχρι το 2030 στα 1,153 τρισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 1 τρις θα διατεθεί για κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (συμβατικές και ΑΠΕ), 57 δισ. ευρώ για εφεδρικές μονάδες και 68 δισ. ευρώ για δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης.

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χαρτογράφηση των υποδομών αλλά και των μορφών ενέργειας στις οποίες δίνεται προτεραιότητα μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάγκη επενδύσεων εστιάζεται κυρίως στα δίκτυα διανομής, καθώς αυτά πρέπει να γίνουν έξυπνα δίκτυα και να επιτρέψουν τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ και τη δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στη διαμόρφωση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών.

Η Ουκρανική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Παράλληλα, η εκρηκτική κατάσταση στην Ουκρανία αναδεικνύει την αναγκαιότητα για επενδύσεις στα εναλλακτικά δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις LNG. H Διεθνής Ένωση Ενέργειας (IEA) τοποθετεί τις αναγκαίες επενδύσεις στα 165 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πως 70 δις θα χρειαστεί να διατεθούν στο συγκεκριμένο τομέα μέχρι το 2020. Τέλος και όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, η ΙΕΑ θεωρεί αναγκαίες επενδύσεις ύψους 1.200-2.300 δισ. ευρώ στην Ευρώπη μέχρι το 2035.

Με δεδομένες τις δημοσιονομικές πιέσεις εντός της ΕΕ, αλλά και το γεγονός ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και ενεργειακό επίπεδο απαιτούνται σε ετήσια βάση περίπου 150 δις σε σχετικές επενδύσεις (ήτοι το 80% του ελληνικού ΑΕΠ), η υλοποίηση των προαναφερθέντων επενδύσεων σε υποδομές δικτύων, μονάδες παραγωγής και έργα εξοικονόμησης, είναι αδύνατο να υποστηριχθεί από τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών της ΕΕ.

Κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα

Κατά συνέπεια, εκτιμάται πως η Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσει τα κεφάλαια αυτά από τον ιδιωτικό τομέα, προσελκύοντας επενδυτές, οι οποίοι όμως με τη σειρά τους θα χρειαστούν επαρκείς εγγυήσεις και το κατάλληλο επενδυτικό τοπίο. Επιπρόσθετα, θα απαιτηθεί η σύμπραξη της ΕΤΕπ και των εργαλείων JESSICA και JASPERS, ενώ, ειδικά για τα έργα δικτύων, η ένταξή τους στο καθεστώς Project of Common Interest, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίσπευση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την ομαλή υλοποίηση των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία λαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Ενέργειας, στη νέα Κομισιόν, που παραδοσιακά λαμβάνει η Γερμανία.

Ο ρόλος του ΤΑΡ

Με αυτά τα δεδομένα αναδεικνύεται για τη χώρα η σημασία της κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ, ο οποίος διεκδικεί να μεταφέρει το φυσικό αέριο από το κοίτασμα μαμούθ SDII της Κασπίας στη Δυτική Ευρώπη. Η οικονομική και γεωστρατηγική σημασία του αγωγού TAP για τη χώρα, αλλά και για την Ευρώλη είναι προφανής, καθώς πέρα από την επανένταξή της στο χάρτη των αγωγών, η κατασκευή του θα φέρει επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ, 2.000 άμεσες και 10.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ θα αποτελέσει ισχυρό μήνυμα επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα.

Επίσης, όπως σημειώνουν παράγοντες της ενεργειακής αγοράς, το γεγονός ότι ο ΤΑΡ δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό χαρτί του αγωγού στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής.

Όπως τονίζεται, οι μέτοχοι του TAP διαθέτουν την οικονομική ευρωστία και πιστοληπτική ικανότητα που απαιτούνται για να μπορούν να προσφέρουν στο έργο ρευστότητα και τραπεζική χρηματοδότηση.


 Reporter


Πηγή:www.reporter.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου