.

ΔΕΤΕΠΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης συνεργασίας για την προμήθεια προϊόντων βιομάζας

Η Δημοτική  Επιχείρηση  Τηλεθέρμανσης  Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) για να αυξήσει την θερμική ισχύ της Τηλεθέρμανσης σχεδιάζει να υλοποιήσει την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας (2 λεβήτων ονομαστικής θερμικής ισχύος 15 MW με σύγκαυση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη).

Το όλο εγχείρημα έχει ωριμότητα (μελέτη εφαρμογής η οποία θα κατατεθεί προς τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020).

Για τη λειτουργία της μονάδας, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 10.000 τόνοι στερεάς βιομάζας σε μορφή θρυμματισμένων τεμαχιδίων ή συσσωματωμάτων (ξύλου, υπολειμμάτων, καλλιεργειών κτλ) ή δεμάτων αν πρόκειται για αγροτική υπολειμματική βιομάζα.
 Η ΔΕΤΕΠΑ προσκαλεί  τους  φορείς  (εταιρείες, ιδιώτες, συνεταιρισμούς κτλ) οι  οποίοι  δραστηριοποιούνται  στη συλλογή,  διαχείριση και  τελική διάθεση προϊόντων  βιομάζας  και  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία να υποβάλλουν φάκελο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με τη Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. και την υποβολή ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ προσφορών για την προμήθεια προϊόντων βιομάζας.
Οι φορείς που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να προσκομίσουν το είδος του φορέα με μια σύντομη περιγραφή (νομική μορφή,  δυναμικό, εξοπλισμός κτλ)  ή της δραστηριότητας που ασκεί το φυσικό πρόσωπο, καθώς και τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης βιομάζας  σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.  
Η παράδοση θα πραγματοποιείται στο κεντρικό αντλιοστάσιο της ΔΕΤΕΠΑ πλησίον του ΑΗΣ Αμυνταίου.
Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία εντός είκοσι  (20)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  τελευταία  δημοσίευση  της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο έως την 09/12/2016.
Ο φάκελος θα υποβάλλεται στη ΔΕΤΕΠΑ με την ένδειξη «Παροχή υπηρεσιών  τροφοδοσίας  προϊόντων  βιομάζας  στη ΔΕΤΕΠΑ», 
Για κάθε σχετική πληροφορία,  μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ.  Δέτσκα Παναγιώτη ή Κυριακόπουλο Κων/νο (τηλέφωνο: 23860 23125)


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΤΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
(ΤΕΜΑΧΙΔΙΑ, ΜΠΑΛΕΣ κτλ)
ΥΓΡΑΣΙΑ %
ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ανώτερη ή κατώτερη)
ΤΕΦΡΑ %
ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(πχ φορτηγά των 20 tn 5 φορές το μήνα)
0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου