.

Αλλαγές στην οργανωτική δομή της ΔΕΗ με το βλέμμα στο μέλλον

Σημαντικές αποφάσεις για την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης πήρε το Διοικητικό Συμβούλου της ΔΕΗ στη χθεσινή του συνεδρίαση, μετά τη Γενική Συνέλευση που επικύρωσε την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να συσταθούν δυο νέες Γενικές Διευθύνσεις, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης.

Η σύσταση των δυο νέων Γενικών Διευθύνσεων αποσκοπεί στην αναβάθμιση της στρατηγικής της εταιρείας, σε μια περίοδο στην οποία επίκεινται ευρύτερες δράσεις εταιρικού μετασχηματισμού, με στόχο την επιχειρηματική ανάπτυξη του ομίλου ΔΕΗ συνολικά.

Όπως φαίνεται και από τη συγκεκριμένη απόφαση, η ΔΕΗ επιτείνει τις προσπάθειες να απεγκλωβιστεί από τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αποπειρώμενη τη φυγή προς τα εμπρός. Σε αυτά τα πλαίσια, επιδιώκει να διαμορφώσει την κατάλληλη οργανωτική δομή, που θα της επιτρέψει να κινηθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην κατεύθυνση υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής που σχεδιάζει.

Οι θέσεις των δυο Γενικών Διευθυντών που θα ηγηθούν των δυο νέων διευθύνσεων, θα πληρωθούν χωρίς να γίνει δημόσια προκήρυξη.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου