.

ΔΕΗ: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας Ν. Κοζάνης

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017 για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας, στο Ν. Κοζάνης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 12-07-2017 έως 21-07-2017

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου