.

Ειδικό λογαριασμό 10 εκατ. ευρώ για την επανασύνδεση καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα εισάγει τροπολογία του ΥΠΕΝ

Την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων -Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις».

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και η στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καταβάλλουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής.

Δίνεται ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες της χώρας μας, καθώς με τη διανομή του προβλεπόμενου ειδικού βοηθήματος θα γίνεται άμεση επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να διασφαλίζεται το βασικό αγαθό της ενέργειας.

Με σχετική διάταξη, προβλέπεται η σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

1. Με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθεί η μεταφορά εντός του 2017 στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 2 , διατίθεται ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ως εφάπαξ ειδικό βοήθημα, για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στην κοινή απόφαση της παρ. 3, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών.

2. Για τον σκοπό αυτόν, συστήνεται ειδικός λογαριασμός επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με διαχειριστή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), προκειμένου να μεταφερθεί το ως άνω ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό εντός του 2017.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι, τα κριτήρια, το ύφος και η κατανομή του ποσού του ειδικού βοηθήματος, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος ελέγχου των δικαιούχων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου