.

Ευρωπαϊκή συμφωνία για τους νέους κανόνες ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσα από τον κτιριακό τομέα περνά η κρίσιμη για τις πολιτικές λιγότερων ρύπων βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς αποτελεί τον υπ’ αριθμόν 1 καταναλωτή ενέργειας.
Η πρόταση της Κομισιόν διαμορφώνει μέρος της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιουνκέρ και ειδικότερα τον στόχο για μια ανθεκτική Ενεργειακή ένωση και μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.


Η συμφωνία σηματοδοτεί το κλείσιμο της πρώτης από τις 8 νομοθετικές προτάσεις που αποτελούν μέρος του πακέτου «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», που παρουσίασε η Κομισιόν στις 30 Νοεμβρίου 2016. Παράλληλα δείχνει ότι η εργασία προς την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης προχωρά και ότι η δουλειά που έχει ξεκινήσει από την Επιτροπή Γιουνκέρ αποδίδει.

Οι βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων, προκειμένου να μεγιστοποιήσει το ποσοστό της ανακαίνισης των κτιρίων προς πιο ενεργειακά αποδοτικά συστήματα και να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον κτιριακό τομέα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της σχετικής Οδηγίας η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας της ΕΕ και η δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.

Κύρια σημεία
Ο κτιριακός τομέας στην ΕΕ απορροφά το 40% της τελικής ενέργειας και περίπου 75% των κτιρίων είναι ενεργειακά μη αποδοτικά. Ομοίως μόνο 0,4%-1,2% του κτιριακού αποθέματος ανακαινίζεται κάθε χρόνο. Αυτό ανοίγει ένα τεράστιο δυναμικό για οφέλη ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη καθώς και για οικονομικές ευκαιρίες: η κατασκευαστική βιομηχανία παράγει περίπου 9% του Ευρωπαικού ΑΕΠ και υπολογίζεται σε 18 εκατ απευθείας θέσεις εργασίας. Οι οικοδομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακές μετασκευές προσθέτει περίπου διπλάσια αξία από την κατασκευή νέων κτιρίων και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα συνεισφέρουν με περισσότερο από 70% σε επίπεδο προστιθέμενες αξίας στον κτιριακό τομέα της ΕΕ.

Στους νέους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων περιλαμβάνονται τα εξής βασικά σημεία:

-Δημιουργείται ένας καθαρός δρόμος προς ένα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών κτιριακό απόθεμα στην ΕΕ έως το 2050, που υποστηρίζεται από εθνικούς οδικούς χάρτες για την «απανθρακοποίηση» των κτιρίων.

-Ενθαρρύνεται η χρήση της πληροφορίας και των τεχνολογιών επικοινωνιών καθώς και των «έξυπνων» τεχνολογιών για να διασφαλιστεί ότι τα κτίρια λειτουργούν αποδοτικά -εισάγοντας, για παράδειγμα, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου.

-Στηρίζεται η ανάπτυξη των υποδομών για ηλεκτροκίνηση σε όλα τα κτίρια (αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν).

-Εισάγεται ένας «έξυπνος» δείκτης, ο οποίος θα μετρά την ικανότητα των κτιρίων να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικά συστήματα για να βελτιστοποιήσουν την λειτουργία και την διαδραστικότητά τους με το δίκτυο.

-Ενσωματώνονται μακροπρόθεσμές στρατηγικές κτιριακής ανακαίνισης

-Κινητοποιούνται δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και επενδύσεις.

-Επιτυγχάνεται αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και μείωση των οικιακών λογαριασμών ενέργειας με την ανακαίνιση παλαιότερων κτιρίων.

Επόμενα βήματα
Μετά την πολιτική αυτή συμφωνία το κείμενο της Οδηγίας θα πρέπει επίσημα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Εφόσον εγκριθεί και από τους δύο συν-νομοθέτες, τους επόμενους μήνες, η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τα νέα στοιχεία της Οδηγίας στις εθνικές τους νομοθεσίες μετά από 18 μήνες.

Πηγη: bigbusiness.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου