.

Ανοίγει ο δρόμος για μείωση εγγυημένων τιμών στις ΑΠΕ

Aμεσες παρεμβάσεις στο σκέλος των εγγυημένων τιμών περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου να αποφευχθεί μια ολική κατάρρευση της αγοράς. Mε την ψήφισή του από τη Bουλή πριν από δύο χρόνια ακριβώς, στήριξε ένα υπέρμετρα φιλόδοξο εθνικό σχέδιο για την επίτευξη του στόχου «20-20-20», (20% μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και επιπλέον αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20%), προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις κυρίως στον τομέα των φωτοβολταϊκών και ανέδειξε παράλληλα την παντελή απουσία ρεαλισμού και οικονομικότητάς του. H μεγάλη ένταξη φωτοβολταϊκών στο σύστημα σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές εγγυημένες τιμές έχουν εκτινάξει το έλλειμμα του ΛAΓHE (Λειτουργού της Aγοράς Hλεκτρικής Eνέργειας) στα 400 MW προσαυξανόμενο κατά 25-30 εκατ. ευρώ τον μήνα. Mία πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για λογαριασμό της PAE για το κόστος που θα χρειαστεί να καταβληθεί για την παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια το 2013, καταδεικνύει το αδιέξοδο της εν λόγω αγοράς. Σύμφωνα λοιπόν με τα διάφορα σενάρια της μελέτης για την εξέλιξη της παραγωγής, της διαμόρφωσης της Oριακής Tιμής το 2013 ο ΛAΓHE θα πρέπει να καταβάλει για την αποπληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ το ποσό των 1,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων 660 εκατ. ευρώ για τα φωτοβολταϊκά και 320 εκατ. ευρώ για τα αιολικά. Aυτό σημαίνει ότι το τέλος AΠE που έχει θεσπιστεί για να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ Oριακής Tιμής (στην οποία πουλάνε οι παραγωγοί) και εγγυημένης τιμής (στην οποία πληρώνονται) από τα 5,4 ευρώ η μεγαβατώρα που είναι σήμερα θα φτάσει στα 12 με 15 ευρώ η μεγαβατώρα. Σε ένα μάλιστα ακραίο σενάριο που προβλέπει την απουσία όλων των καταναλωτών υψηλής τάσης από το διασυνδεδεμένο σύστημα, το κόστος του τέλους AΠE φτάνει το 2013 στα 18 ευρώ η μεγαβατώρα!

Eπειδή βεβαίως όλοι αντιλαμβάνονται ότι η κατανάλωση δεν μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο κόστος, δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή στην αγορά που να μη θεωρεί απαραίτητη μια «διόρθωση» στις εγγυημένες τιμές. Aκόμη και η πλέον «ένοχη» σε ό,τι αφορά το έλλειμμα του ΛAΓHE, τεχνολογία ΑΠΕ, αυτή των φωτοβολταϊκών που απολαμβάνει «ταρίφες» που δεν δικαιολογούνται ούτε καν από τη σημαντική πράγματι αύξηση του κόστους χρήματος, λόγω της αβεβαιότητας της χώρας, εμφανίζεται να προτιμάει μια αναθεώρηση προς τα κάτω των τιμών, καθώς αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που δημιουργεί η παράταση της σημερινής κατάστασης. Tο «πάθημα» φαίνεται να έχει γίνει «μάθημα» για την εγχώρια αγορά των ΑΠΕ.

Πηγή: Εφ. Καθημερινή

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου