.

Καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

πηγή: TechNews... the e-Magazine

Η ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει σχεδιάσει ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο για την ανάπτυξη συνθετών υλικών και τεχνολογιών υδρογόνου, με σκοπό να αναδειχθούν μέσα από την εταιρεία spin-off που προτείνουν «Materials and Hydrogen Technologies S.A.». Πρόκειται για µια εταιρεία έντασης γνώσης που βασίζεται στην απρόσκοπτη ανάπτυξη και ανεξαρτητοποίηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών τόσο συμβατικών όσο και υψηλού ρίσκου.


Η ομάδα του εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Παν. Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), με επιβλέποντα τον Λέκτορα κ. Σοφοκλή Μακρίδη, μέσα από ένα επιχειρηματικό πλάνο που ανέπτυξε στα πλαίσια του Διαγωνισμού Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών, παρουσίασε την εταιρεία «Materials and Hydrogen Technologies S.A.», αποσπώντας το 3ο βραβείο του διαγωνισμού.

Η Ομάδα του κ. Μακρίδη έχει πολύ στενή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο ΠΔΜ με την ομάδα του Διεθυντή Ερευνών, Δρ. Αθανάσιο Στούμπο, του Eργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" που στήριξε και στηρίζει την ανάπτυξη του εργαστηρίου αλλά και την εξέλιξη των φοιτητών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Τον Διαγωνισμό Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών προκήρυξε η Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ), με την ονομασία "Innovative Ideas in Central Macedonia 2008". Στόχος του διαγωνισμού ήταν να αναδειχθούν και να προωθηθούν καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια προερχόμενα από την γεωγραφική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου